ZASADY UJEDNOLICENIA PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSHiG

Poniżej prezentujemy zasady i warunki dotyczące zamieszczania publikacji w Zeszytach Naukowych i materiałach konferencyjnych. Szczegóły w załączniku….Zasady ujednolicenia publikacji wydawnictwa WSHiG