INFORMACJA DLA STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW

Informujemy o utworzeniu nowej zakładki ZARZĄDZENIA z zarządzeniami Kanclerza i Rektora w Zakładce „O Uczelni”.