Maluch na uczelni

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu w partnerstwie z firmą IGD Consulting Sp. z o.o. serdecznie zapraszają rodziców dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat do udziału w programie „Maluch na uczelni”!

 

Jaka jest idea programu?
„Maluch na uczelni” jest resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, którego głównym założeniem jest stworzenie miejsc opieki, a tym samym optymalnych warunków do rozwoju dzieci w wieku do lat 3. Dzięki utworzeniu nowych miejsc opieki, rodzice pracujący lub studiujący w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu będą mogli pogodzić aktywność zawodową i naukową z życiem rodzinnym.

 

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu w partnerstwie z firmą IGD Consulting Sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie z budżetu Państwa na utworzenie żłobka dla dzieci studentów, pracowników i absolwentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu dla których sprawowana będzie opieka nad maluchami w wieku od 20. tygodnia życia do 3 lat. Żłobek otwarty będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00. Opieka nad maluchami sprawowana będzie do 10 godzin dziennie. Dziećmi zajmować się będą wykwalifikowane opiekunki, które wpisane będą do wykazu dziennych opiekunów. Jedna opiekunka zajmować się będzie maksymalnie ósemką dzieci.

 

Do kogo adresowany jest program?
Program skierowany jest do studentów, doktorantów, osób zatrudnionych przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oraz osób, które wykonują zadania na rzecz Uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

Aktualnie trwają ustalenia dotyczące lokalizacji żłobka. Po podpisaniu umów najmu, dokładne adresy zostaną podane do wiadomości ogólnej. Żłobki zostaną utworzone na terenie miasta Poznania . Wówczas przekazana zostanie również dokładna kwota czesnego. Jednakże, miło nam poinformować, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinansuje rodzicom opiekę czesnego w wysokości 400 zł miesięcznie do końca roku 2016. Dodatkowo, będziemy starali się o dofinansowanie opieki także z Urzędu Miasta.

 

Opłaty ponoszone przez rodziców będą składały się z trzech części:

  • opłaty wpisowej pobieranej jednorazowo przy zapisie dziecka,
  • opłaty stałej czyli czesnego płaconego co miesiąc,
  • dziennej stawki żywieniowej uzależnionej od firmy cateringowej, płatnej tylko za wykorzystany catering.

 

Przyjmowane są już wstępne deklaracje dotyczące zapisu dzieci. Dzieci będą mogły uczęszczać do żłobka od 01.09.2016 r.

 

Osoby zainteresowane umieszczeniem malucha w żłobku powinny zgłaszać się mailowo: maluchnauczelni@igd.poznan.pl lub telefonicznie pod numerem 61 661 12 33.

 

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (docx)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE!