Wnioski stypendialne – stypendium rektora

WNIOSKI STYPENDIALNE BĘDĄ PRZYJMOWANE
OD 13 LUTEGO DO 24 LUTEGO 2017 r. W SEKRETARIACIE UCZELNI. Wnioski dotyczą – stypendium rektora dla najlepszych studentów. Termin ten jest terminem ostatecznym!