Zarządzenie nr 04/09/2017 Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 14 września 2017 r.

Zarządzenie nr 04/09/2017 Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie: przedłużenia terminu rekrutacji dla naboru na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018