Prace zaliczeniowe z socjologii czasu wolnego termin oddania 19.01.2018 r.

Prace do prof. dr hab. Jana Roga z socjologii czasu wolnego można składać w Sekretariacie Uczelni do dnia 19.01.2018 r.