Zajęcia semestru letniego

Szanowni studenci informujemy, iż od 12 do 18 lutego trwa sesja poprawkowa, w której nie ma zajęć dydaktycznych, odbywają się jedynie egzaminy poprawkowe. Zajęcia semestru letniego rozpoczynają się od 19.02.2018 r.