Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 6/2018 Rady Naukowo-Dydaktycznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

rektorUprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 6/2018 Rady Naukowo-Dydaktycznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2018r W sprawie zaopiniowania powołania na funkcję Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii dr Romana Dawida Taubera , Rada Naukowo-Dydaktyczna Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu zaopiniowała pozytywnie powołanie dr Romana Dawida Taubera na funkcję Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii.
Tym samym z dniem 12 kwietnia 2018 r funkcję Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu pełni dr Roman Dawid Tauber