Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 6/2018 Rady Naukowo-Dydaktycznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

rektorUprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 6/2018 Rady Naukowo-Dydaktycznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2018r W sprawie zaopiniowania powołania na funkcję Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii dr Romana Dawida Taubera , Rada Naukowo-Dydaktyczna Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu zaopiniowała pozytywnie powołanie dr Romana Dawida Taubera na funkcję Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii.
Tym samym z dniem 12 kwietnia 2018 r funkcję Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu pełni dr Roman Dawid Tauber

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533