Założyciel, Kanclerz i Rektor Uczelni składa serdecznie podziękowania wszystkim pracownikom akademickim i administracyjnym oraz studentom za liczny udział w uroczystościach pogrzebowych pierwszego Założyciela Uczelni, długoletniego Rektora dr Romana Dawida Taubera, prof. WSHiG.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533