specjalności

NOWOŚĆ DIETETYKA KLINICZNA – studia I stopnia

Program studiów realizowany w katedrze Turystyki i Rekreacji rozpoczyna kształcenie studentów na I stopniu studiów licencjackich w zakresie absolutnie nowatorskiej specjalności: Dietetyka Kliniczna. Daje to  możliwość edukacji teoretycznej z zakresu zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej i psychologicznych aspektów odżywiania się a także praktycznej części kulinarnej poznawanej w instytucjach, dla których racjonalne żywienie człowieka jest priorytetem. Studenci uczestniczyć będą w zajęciach takich jak  Żywienie i suplementacja a kontuzje sportowe, dieta poszczególny grup konsumentów, Dieta roślinna w praktyce, Efektywna komunikacja z pacjentem – kluczowa kompetencja dietetyka, Bezpieczeństwo przechowywania żywności czy Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia. Zdobyte podczas studiów kwalifikacje pozwalają na  organizowanie żywienia leczniczego  indywidualnego i zbiorowego dostosowanego do wieku i  stanu zdrowia pacjentów. Tytuł licencjata zdobyty po ukończeniu  tej specjalności otwiera wiele dróg kariery dla naszych absolwentów np. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, firmach cateringowych, placówkach sportowych i innych.

Hotelarstwo i gastronomia

Pracownicy Katedry Hotelarstwo i Gastronomia prowadzą zajęcia na studiach I i II dla specjalności hotelarstwo i gastronomia m.in. z zakresu:

  • nauki o żywności i żywieniu
  • technologii produkcji potraw towaroznawstwo produktów spożywczych
  • usług hotelarsko-gastronomicznych
  • zarządzania hotelami i restauracjami

Zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi prowadzonymi na terenie WSHiG, restauracji i w ogrodzie zimowym.
Specjalność hotelarstwo i gastronomia uczy studentów praktycznych umiejętności na krajowych i zagranicznych stażach oraz dostarcza studentom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy kulinarnej w zawodzie dobrze wyszkolonych kucharzy, barmanów, kierowników restauracji i barów, zgodnie z międzynarodowymi standardami, w ramach przemysłu turystycznego i hotelarskiego

Obsługa ruchu turystycznego

Plan studiów realizowany w Katedrze Turystyki i Rekreacji kształci studentów w zakresie specjalności: obsługa ruchu turystycznego, w ramach studiów I i Ii stopnia. Program kształcenia dostosowany jest do wymogów międzynarodowego rynku turystycznego. Obok przedmiotów obligatoryjnych, zawiera przedmioty do wyboru, tzw. specjalistyczne. Absolwenci specjalności przygotowywani są do pracy w biurach i agencjach podróży, firmach touroperatorskich, zakładach hotelarskich, domach wczasowych, administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki i rekreacji.”

Zarządzanie i marketing w hotelarstwie gastronomii, turystyce i rekreacji

W Katedrze Zarządzania i Marketingu WSHiG w Poznaniu realizowane są przedmioty związane z ekonomią w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji oraz organizacją, zarządzaniem i marketingiem z tej dziedziny wiedzy.
Celem prowadzenia nauk ekonomicznych jest zapoznanie studentów ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi, o których wiedza będzie im niezbędna zarówno podczas studiów jak i w przyszłym życiu zawodowym.
Bardzo istotną cechą przedmiotów z tego zakresu jest fakt, że student przyzwyczajony do myślenia technicznego i technologicznego, może poszerzyć swoje horyzonty myślowe o nowe, istotne aspekty otaczającej rzeczywistości techniczno-ekonomicznej z równoczesnym zrozumieniem procesów zachodzących w tej sferze.

Języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

Plan studiów realizowany w Katedrze Języków Obcych kształci studentów w zakresie specjalności: Języki Obce w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii w ramach studiów I i Ii stopnia. Studia I stopnia dają możliwość bardzo intensywnej nauki aż 4 nowożytnych języków podpartej praktyką zagraniczną, która pozwala nabyć biegłości w każdym z nich.  Studia II stopnia w/w specjalności zostały stworzone z myślą o absolwentach, którzy pragną dalej rozwijać swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym, przy jednoczesnym podnoszeniu swoich kwalifikacji w branży turystyczno-hotelarsko-gastronomicznejDla wielu pracodawców, od chwili wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, znajomość kilku języków obcych stała się normą. Tytuł zawodowy licencjata i magistra w tak wąskiej specjalizacji, podparty udokumentowaną praktyką  zagraniczną jest przepustką do zawodowego sukcesu na rynkach pracy całego świata.

Dowiedz się więcej

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533