OPŁATY ROK AKADEMICKI 2018/2019

Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 18.02.2019 r. PROMOCJA czesne od 350 zł!

Czesne uzależnione jest od systemu studiów, wg. warunków zawartych w podpisanej umowie, płatne jednorazowo lub w miesięcznych ratach.

Poniższe opłaty dotyczą studentów z obywatelstwem polskim lub Kartą Polaka. Ceny dla cudzoziemców znajdziesz tutaj: http://www.wshig.pl/2872-2/

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH WSHiG!!!!!! Zapraszamy

Studia II stopnia – uzupełniające – magisterskie

Tryb studiów

Czesne

PROMOCJA
 
PROMOCJA
 
Rata
Rata
Płatne z góry za:
Płatne z góry za:
I ROK
II ROK
I ROK
II ROK
październik – lipiec
październik – wrzesień
   
Obsługa ruchu turystycznego
stacjonarne 350 zł 450 zł 3500 zł 5400 zł
niestacjonarne 350 zł 450 zł 3500 zł 5400 zł
Hotelarstwo i gastronomia
stacjonarne
350 zł 450 zł 3500 zł 5400 zł
niestacjonarne
350 zł 450 zł 3500 zł 5400 zł
Zarządzanie i marketing
w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji
stacjonarne
350 zł 450 zł 3500 zł 5400 zł
niestacjonarne
350 zł
450 zł
3500 zł 5400 zł
Języki Obce w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii
stacjonarne
350 zł 450 zł 3500 zł 5400 zł
niestacjonarne
350 zł 450 zł 3500 zł 5400 zł

Aneks do zarządzenia 05/12/2017 (DOTYCZĄCEGO OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I INNE CZYNNOŚCI WNIOSKOWANE PRZEZ STUDENTÓW) Założyciela Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia. 11.05.2018 r. 

Studia I stopnia – licencjackie
Studia II stopnia – uzupełniające – magisterskie
(podane ceny obowiązują osoby z innych Uczelni)

Tryb studiów

Czesne

PROMOCJA
 
PROMOCJA
 
Rata
Rata
Płatne z góry za:
Płatne z góry za:
I ROK
II i III ROK
I ROK
II i III ROK
październik – lipiec
październik – wrzesień
   
Obsługa ruchu turystycznego
stacjonarne 350 zł 550 zł 3500 zł 6600 zł
niestacjonarne 350 zł 550 zł 3500 zł 6600 zł
Hotelarstwo i gastronomia
stacjonarne
350 zł 550 zł 3500 zł 6600 zł
niestacjonarne
350 zł 550 zł 3500 zł 6600 zł
Zarządzanie i marketing
w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji
stacjonarne
350 zł 550 zł 3500 zł 6600 zł
niestacjonarne
350 zł
550 zł
3500 zł 6600 zł
Języki Obce w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii
stacjonarne
350 zł 550 zł 3500 zł 6600 zł
niestacjonarne
350 zł 550 zł 3500 zł 6600 zł

Opłata czesnego za studia I i II stopnia

Absolwenci studiów I stopnia WSHiG w Poznaniu, którzy podejmują studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019 zwolnieni są z opłaty wpisowego. Osoby podejmujące studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 do 31.01.2019 r. SĄ ZWOLNIONE Z OPŁAT WPISOWEGO.

Wysokość wpisowego dla nowych studentów podejmujących studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 po 31.01.2019 r. wynosi 300 zł.

Opłaty za studia podyplomowe

wpisowe 200 zł (absolwenci WSHiG studiów I lub II stopnia zwolnieni są z opłat wpisowego)

Studia Podyplomowe system studiów miesięcznie semestr rok studiów
Zarządzanie nowoczesnym obiektem hotelowym niestacjonarne 8×350 zł 1400 zł 2800 zł
Dietetyka i planowanie żywienia niestacjonarne 8×350 zł 1400 zł 2800 zł
Nowoczesne zarządzanie w gastronomii niestacjonarne 8×350 zł 1400 zł 2800 zł
Nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią niestacjonarne 8×350 zł 1400 zł 2800 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi niestacjonarne 8×350 zł 1400 zł 2800 zł

Numery kont:
Alior Bank Poznań 26 2490 0005 0000 4520 7443 8030
lub PKO BP S.A. V oddział Poznań 62 1020 4027 0000 1002 0426 3919

 

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533