katalog przedmiotów ECTS

» katalog
» dodatek A: struktura organizacyjna WSHiG
» dodatek D: zasady ECTSu w WSHiG
» dodatek CI: plan studiów I stopnia
» dodatek CII: plan studiów II stopnia

I stopień

» analiza rynku turystycznego
» bezpieczeństwo pracy i ergonomia
» ćwiczenia gastronomiczne
» edukacja ekologiczna
» ekologia i ochrona środowiska
» ekonomia
» ekonomika turystyki i rekreacji
» elementy prawa gospodarczego
» fizjologia człowieka
» finanse przedsiębiorstw turystycznych
» geografia turystyczna
» hotelarstwo
» język angielski
» język hiszpański
» język francuski
» język migowy
» język niemiecki
» język rosyjski
» język włoski
» komunikacja społeczna
» krajoznawstwo
» kształtowanie środowiska i ochrona przyrody
» marketing w przedsiębiorstwie turystycznym
» metodyka usług hotelarsko-gastronomicznych
» obsługa ruchu turystycznego
» ochrona własności intelektualnej
» pedagogika czasu wolnego
» podstawy marketingu
» podstawy rekreacji
» podstawy statystyki
» podstawy turystyki
» prawo
» prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
» projektowanie obiektów gastronomicznych z zapleczem logistycznym
» propedeutyka socjologii
» produkcja roślinna i zwierzęca
» psychologia
» rekreacja ruchowa i usprawnienia fizyczne
» ryzyko w przedsiębiorstwie turystycznym
» technologia produkcji potraw
» technologie informatyczne
» towaroznawstwo
» wychowanie fizyczne
» wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
» zarządzanie
» żywienie człowieka

II stopień

» analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie turystycznym
» bioróżnorodność
» filozofia
» informatyka w turystyce i rekreacji
» język angielski
» marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
» metodologia badań naukowych
» planowanie turystyczne
» polityka turystyczna
» produkt turystyczny
» projekt badawczy
» rekreacja ruchowa i usprawnienia fizyczne
» socjologia czasu wolnego
» statystyka w turystyce
» współczesne tendencje w turystyce i rekreacji
» zarzadząnie przedsiębiorstwem turystycznym

monograficzne

» turystyka na rzecz zdrowia
» turystyka w polityce państwa
» wydolność fizyczna cz. 1 – ogólnoustrojowe uwarunkowania wydolności fizycznej człowieka
» wydolność fizyczna cz. 2 jako rola mięśni szkieletowych
» wydolność fizyczna cz. 3 – zmęczenie i wypoczynek
» wydolność fizyczna cz. 4 – wydolność fizyczna człowieka na tle ontogenezy
» zagrożenia zdrowotne żywności grzybami
» Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
» Podstawy kultury fizycznej