Pozostałe

Prezes Akademickiego Związku Sportowego
W trakcie zmian
azs@wshig.poznan.pl
Restauracja Filmowa Beverly Hills tel./fax [+48] 61 871 15 55
GSM 664 145 309
restaur@wshig.poznan.pl
OŚRODEK SZKOLENIA KADR
Aleksander Węcławek
tel. [+48] 61 871 15 35
fax [+48] 61 871 15 33
GSM 608 179 786
POLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW HOTELARSTWA I GASTRONOMII tel. [+48] 61 871 15 56
psphig@wshig.poznan.pl

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533