studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE – NOWE SPECJALNOŚCI

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu zaprasza na jednoroczne niestacjonarne studia podyplomowe w ramach specjalności:

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich I stopnia, jak również studiów magisterskich II stopnia.

Absolwenci otrzymują:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie;
  • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w WSHiG w jednym z języków: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski;

Metody kształcenia:

  • ćwiczenia, case study, warsztaty praktyczne, pokazy gastronomiczne, panele dyskusyjne i wykłady;
  • w trakcie zajęć wykładowcy przekazują materiały w formie elektronicznej;
  • zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele;
  • terminy zjazdów: plany podane są na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć;
  • warunkiem ukończenia jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów podyplomowych egzaminów i zaliczeń oraz napisanie i obrona projektu z zakresu przewidzianego w programie;