KURSY – Ośrodek Szkolenia Kadr

Pierwsze terminy kursów planowane są na połowę września 2018 r. – szczegółowe terminy zostaną podane w sierpniu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą kursów z zakresu gastronomii. Jest to świetna okazja do tego, by zyskać nowe kwalifikacje i poprawić swoją pozycję na rynku pracy.
Przy naszej wyższej szkole gastronomicznej w Poznaniu działa Ośrodek Szkolenia Kadr, który przygotowuje niżej wymienione kursy i czuwa nad ich zawartością merytoryczną.

Zdobądź dyplom ukończenia kursu!

Nasza oferta edukacyjna obejmuje:

Kursy odbywają się na terenie Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu przy

Studenci WSHiG przyjmowani są na wszystkie kursy w pierwszej kolejności.

Zapewniamy pracę zagranicą!

Formularz Zgłoszeniowy
Postanowienia Ogólne

 

Kontakt:

OŚRODEK SZKOLENIA KADR
przy Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii

Zapisy na kursy i szkolenia:
Dział marketingu
tel. (061) 871 15 59
GSM 664 145 309

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o kursach i szkoleniach wpisz swoje dane.

imię:
nazwisko:
ulica:
nr domu:
nr mieszkania:
kod:
miasto:
województwo:
e-mail:
telefon komórkowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb WSHIG
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 VIII 1997 roku, o ochronie
danych osobowych – Dz. U. 133/97, pozycja 883)

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533