Zarządzenia

ZARZADZENIA:

Zarządzenie nr 03/05/2019 Założyciela, Kanclerza Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 27.05.2019 r. w sprawie preferencyjnych opłat czesnego dla Polaków – absolwentów I stopnia studiów stacjonarnych kończonych w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu podejmujących studia II stopnia w WSHiG w trybie studiów stacjonarnych.

Zarządzenie nr 02.04.2019 Założyciela, Kanclerza WSHiG w Poznaniu z dnia 05.04.2019 r. w sprawie opłat za studia podyplomowe dla nabory w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie Rektora WSHiG 02/03/2019  dotyczące organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 01/03/2019 Rektora WSHiG w Poznaniu 19.03.2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjęcia na studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 02/02/2019 Założyciela, Kanclerza, Rektora Seniora WSHiG z dnia 15 lutego 2019 r. w sparwie intensywnego, letniego kursu j. polskiego

 Zarządzenie nr 1/02/2019 Założyciela, Kanclerza, Rektora Seniora z dnia 15.02.2019 r. dotyczące opłat czesnego dla naboru na rok akademicki 2019/2020`

Zarządzenie nr 04/07/2018 Założyciela Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dn. 23 lipca 2018 r. , zarządzenie nr 06/07/2018 Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu  z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: promocyjnych opłat w roku akademickim 2018/2019 dla nowoprzyjętych osób oraz absolwentów WSHiG

Zarządzenie nr 04/07/2018r. Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 18.07.2018r w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 studiów podyplomowych
Zarządzenie nr 05/07/2018r. Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 18.07.2018r w sprawie: przedłużenia terminu rekrutacji dla naboru na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 05/08/2017 Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 11.08.2017
Zarządzenie nr 03/08/2017 Założyciela Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii z dnia 11.08.2017

w sprawie: praktyk krajowych odbywanych w roku akademickim 2017/2018

Постанова № 05 /08 / 2017 Ректора Вищої школи готельного бізнесу і громадського харчування у Познані. від 11.08.2017
Постанова № 03/08/2017Засновника Вищої школи готельного бізнесу і громадського харчування від 11.08.2017

щодо: вітчизняних практик, що проходять у 2017/2018 навчальному році

Zarządzenie Rektora WSHiG Nr 02/01/2015 z dnia 7.01.2015 r., dotyczące wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Regulamin antyplagiatowy

Zarządzenie nr 04/09/2017 Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie: przedłużenia terminu rekrutacji dla naboru na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie 10/12/2017 Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu w spawie: rekrutacji na studia I i II stopnia tryb stacjonarny – nabór zimowy, rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie Założyciela  nr 5/12/2017 Wyższej Szkoły Hotelarstwo i Gastronomii w Poznaniu z dnia 12.12.2017 r. w sprawie opłat czesnego za zajęcia dydaktyczne i inne czynności wnioskowane przez studentów o zmianę w organizacji i przebiegu studiów uregulowanych umową o przebiegu studiów, statutem i regulaminem w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu dla naboru roku akademickiego  2018/2019 zmieniające Zarządzenie nr 01/03/2017 z dnia 15.03.2017 r.

Zarządzenie Założyciela 01/03/2018 w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Założyciela 02/03/2018 w sprawie opłat za studia podyplomowe dla naboru w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie Założyciela 03/04/2018 Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 04.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii

Zarządzenie Założyciela 04/04/2018 Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 04.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej

Procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Aneks do zarządzenia 05/12/2017 (DOTYCZĄCEGO OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I INNE CZYNNOŚCI WNIOSKOWANE PRZEZ STUDENTÓW) Założyciela Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia. 11.05.2018 r. 

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533