Zarządzenia

ZARZADZENIA KANCLERZA:

1)  Zarządzenie Kanclerza WSHiG Nr 04/05/2015 z dnia 5.05.2015 r.

2)  Zarządzenie Kanclerza WSHiG Nr 03/05/2015 z dnia 05.05.2015 r. w sprawie opłat czesnego za zajęcia dydaktyczne i inne czynności wnioskowane przez studentów o zmianę w organizacji i przebiegu studiów uregulowanych umową o przebiegu studiów, statutem i regulaminem w Wyższej szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu dla naboru roku akademickiego 2015/2016

3) Zarządzenie Kanclerza WSHiG Nr 02/04/2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie opłat za studia podyplomowe dla naboru w roku akademickim 2015/2016

4) Zarządzenie Kanclerza WSHiG Nr 1/02/2015 z dnia 23.02.2015 r. dotyczące opłat dla studentów z Ukrainy
Решение Канцлера Академии Гостиничного Бизнеса и Общественного Питания в Познани № 1/02/2015 выдано 23.02.2015

ZARZADZENIA REKTORA:

1) 1) Zarządzenie Rektora WSHiG nr 05/05/2015 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016

2)  Zarządzenie Rektora WSHiG Nr 04/04/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2015/2016

3) Zarządzenie Rektora WSHiG Nr 03/03/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych dla promotorów i recenzentów prac dyplomowych oraz Wytyczne dla promotorów i recenzentów prac dyplomowych

4) Zarządzenie Rektora WSHiG Nr 02/01/2015 z dnia 7.01.2015 r., dotyczące wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Regulamin antyplagiatowy

5) Zarządzenie Rektora WSHiG Nr 01/01/2015 z dnia 07.01.2015 r. w sprawie rekrutacji na studia I stopnia tryb stacjonarny – nabór zimowy – na rok akademicki 2014/2015