plany zajęć

Uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie planu zajęć – możliwe  zmiany!
harmonogram roku akademickiego 2016 – 2017
ćwiczenia gastronomiczne