ZAPROSZENIE NA PREZENTACJĘ OFERTY OŚRODKA SZKOLENIA ZAWODOWEGO GOSPODARKI MORSKIEJ

Zapraszamy 28 lutego br. na prezentację czterech zintegrowanych szkoleń zawodowych umożliwiających ubieganie się o certyfikację w zawodzie…

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej istnieje od niemal 60 lat. Każdego roku Ośrodek przeszkala ok. 3000 słuchaczy. W ciągu 60-cio letniej historii OSZGM wyszkolił ponad 180.000 słuchaczy. OSZGM w Szczecinie zalicza się do jednego z najprężniejszych podmiotów szkolenia zawodowego i morskiego. Ośrodek posiada wszystkie wymagane przepisami zezwolenia na działalność szkoleniową oraz certyfikaty uznania polskiej administracji morskiej. Dokumenty wydawane po szkoleniach uznawane są przez wszystkie właściwe co do przedmiotu działania instytucje na całym świecie. Proponujemy cztery zintegrowane szkolenia zawodowe, umożliwiające ubieganie się o certyfikację w zawodzie:

  • młodszy marynarz
  • młodszy kucharz
  • młodszy motorzysta

Wydanie książeczki żeglarskie j- światowego paszportu marynarza!

Książeczka żeglarska (książka żeglarska) to podstawowy dokument marynarzy zatrudnionych na statkach handlowych, potwierdzający tożsamość, dokumentujący przebieg pracy oraz umożliwiający przekraczanie granicy morskiej i pobyt we wszystkich portach świata. Wszystko to możesz osiągnąć w niespełna jeden miesiąc, na miejscu, tutaj. Przyjedziemy do Was.

Po naszych kursach nie masz ograniczeń w pracy na morzu. Możesz ubiegać się o najbardziej płatne prace, jak np. offshore. Zainteresowany?

Przyjdź na spotkanie 28 lutego 2020 roku w WSHiG –  Sala Senatu /Rektorat Uczelni/. Godzina  11.00. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej Sp. z o. o. Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel. (91) 431 81 81 / (91) 440 34 76 / tel. kom. 663 226 228 / 691 221 228

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533