USŁUGA WYDRUKU I OPRAWY PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ

Szanowni studenci,
informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną Uczelnia oferuje usługę wydruku pracy dyplomowej/magisterskiej, bindowania i nagrania pracy na płytę. Oferta skierowana jest do osób, które nie mogą samodzielnie dostarczyć pracy w obowiązującym terminie, w związku z pobytem poza granicami Polski.
Instrukcja:
1. Prześlij pracę na adres sekretariatu – sekretariat@wshig.poznan.pl – po uprzednim zatwierdzeniu i uzyskaniu od promotora zgodny na wydruk.
2. Pracę należy przesłać na powyższy adres e-mail w formacie PDF wraz z podpisanym oświadczeniem studenta.
3. W mailu należy podać ilość stron czaro-białych oraz ilość stron w kolorze, dokonując wyceny zgodnie z cennikiem WSHiG (wydruk, bindowanie, nagrywanie na płytę).
4. Po weryfikacji pracownik sekretariatu potwierdzi kwotę usługi.
5. Po potwierdzeniu ceny należy uregulować należność za usługę na poniższe konto zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Bank Ochrony Środowiska
Konto do wpłat w złotówkach : 65 1540 1056 2001 8312 6826 0001
Konto do wpłat w euro: 81 1540 1056 2001 8312 6826 0004
W tytule należy wpisać wydruk pracy dyplomowej/magisterskiej WSHiG oraz imię i nazwisko.
6. Prześlij potwierdzenie przelewu na adres sekretariatu (w celu przyspieszenia całego procesu) w tytule wpisując imię i nazwisko.

Cennik-usług-ksero-WSHiG-1.pdf

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533