ZALICZENIE ĆWICZEŃ GASTRONOMICZNYCH SEMESTRU LETNIEGO 2020 NA PODSTAWIE MATERIAŁU VIDEO LUB PREZENTACJI.

Zaliczenie ćwiczeń gastronomicznych semestru letniego 2019/ 2020 odbędzie się na podstawie oceny realizacji materiału video lub prezentacji wybranego tematu z załącznika i przesłaniu pracy zaliczeniowej na adres: restauracja@wshig.poznan.pl. Nie dotyczy to studentów, którzy zaliczyli w tym semestrze ćwiczenia gastronomiczne w terminie od 17 lutego do 15 marca 2020 r.

Zaliczenie-ćwiczeń-gastronomicznych-semestru-letniego-2020-tematy.pdf

 

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533