KOMUNIKAT Z dniem 31.05.2021r. nastąpi zamknięcie rachunków bankowych w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Aktualne rachunki bankowe do wpłat czesnego oraz innych opłat dokonywanych przez studentów w banku Santander Bank Polska S.A.: 1. Rachunek bieżący w PLN 77 1090 1362 0000 0001 4710 4243 2. Rachunek bieżący w EURO 20 10 90 1362 0000 0001 4710 4299

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533