×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 od 1 kwietnia 2022 r. 

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
  • Studia w języku rosyjskim  

Rejestracja ONLINE

Zmiana lokalizacji Uczelni

Informujemy, że z dniem 1 marca 2022 r. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii zmienia swoją siedzibę na ul. Nieszawską 13 /budynek B i C/. Są to budynki, w których wcześniej mieściła  się Politechnika Poznańska.

W budynku B będą mieściły się sale dydaktyczne,  sala usprawnień ruchowych , sala ćwiczeń gastronomicznych, wersal i archiwum.  

Natomiast w budynku C  znajdzie się administracja, sala senatu, również  sale dydaktyczne i biblioteka.

Mamy nadzieję że nowocześnie wyposażone budynki, które będą nową lokalizacją naszej Uczelni przyczynią się do poprawy warunków pracy pracowników Uczelni i nauki studentów co wpłynie na jeszcze ściślejszą integrację środowiska akademickiego.