×

REKRUTACJA NA NABÓR ZIMOWY od 3 stycznia 2022 r.do 21 lutego 2022 r.

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
  • Studia w języku rosyjskim  

Rejestracja ONLINE

Opłaty

Czesne uzależnione jest od systemu studiów, wg warunków zawartych w podpisanej umowie, płatne jednorazowo lub w miesięcznych ratach. 

Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu nr 1/03/2021 z dnia 05 marca 2021 r. ustala się następujące opłaty w ramach czesnego dla naboru na rok akademicki 2021/2022 na wszystkich specjalnościach.

Dla studentów posiadających obywatelstwo polskie
  STACJONARNE RATY STACJONARNE ROCZNIE NIESTACJONARNE RATY NIESTACJONARNE ROCZNIE
I ROK SUM 417 pln x 12 5000 pln 417 pln x 12 5000 pln
II ROK SUM 450 pln x 12 5400 pln 450 pln x 12 5400 pln
Dla studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego/cudzoziemców
  STACJONARNE RATY STACJONARNE ROCZNIE
I ROK SUM

625 €/ I sem.

625 €/ II sem.

1250 €
II ROK SUM 810 € x 2 1620 €

Uwaga!

Nastąpiła zmiana rachunku bankowego do wpłat czesnego oraz innych opłat dokonywanych przez studentów:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek bieżący w PLN
77 1090 1362 0000 0001 4710 4243

Rachunek bieżący w EURO
20 1090 1362 0000 0001 4710 4299

IBAN – PL Kod SWIFT - WBKPPLPP