×

REKRUTACJA NA NABÓR ZIMOWY od 3 stycznia 2022 r.do 21 lutego 2022 r.

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
  • Studia w języku rosyjskim  

Rejestracja ONLINE

Opłaty

Opłaty za studia podyplomowe dla naboru w roku akademickim 2020/2021 zarówno dla słuchaczy posiadających obywatelstwo polskie, jak i cudzoziemców.

 

I SEMESTR RATY

I SEMESTR

II SEMESTR RATY

II SEMESTR

I Podyplomowe

350 pln x 4

1400 pln x 1

350 pln x 4

1400 pln x 1

wpisowe

200 pln

     

Uwaga!

Nastąpiła zmiana rachunku bankowego do wpłat czesnego oraz innych opłat dokonywanych przez studentów:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek bieżący w PLN
77 1090 1362 0000 0001 4710 4243

Rachunek bieżący w EURO
20 1090 1362 0000 0001 4710 4299

IBAN – PL Kod SWIFT - WBKPPLPP