×

REKRUTACJA NA NABÓR ZIMOWY od 3 stycznia 2022 r.do 21 lutego 2022 r.

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
  • Studia w języku rosyjskim  

Rejestracja ONLINE

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia może ubiegać się każdy absolwent wyższych studiów I i II stopnia.

  1. Dokument należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów w WSHiG w Poznaniu, ul. Nieszawska 19 od poniedziałku o piątku od godz. 9:00 o 14:00 lub wysłać komplet dokumentów pocztą na w/w adres. Okres składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja.
  2. Czas trwania studiów wynosi 2 semestry.

Absolwenci WSHiG studiów I lub II stopnia zwolnieni są z opłaty wpisowego.