oferta wydawnicza

Lp
Nazwa pozycji wydawniczej
Autor/autorzy
Rok wydania
Okładka
Cena
1
Otyłość: Problem zdrowia i urody Jan Marian Hasik, Roman Dawid Tauber Poznań 1998 Okładka
15 pln
2
Bankiety: Przyjemność życiowa czy gwóźdź do trumny: [ wskazówki dla organizatorów i uczestników ] Jan Marian Hasik, Karol Skrzypczak, Roman Dawid Tauber Poznań 1997 Okładka
10 pln
3
Żyjmy dłużej! Długowieczność a żywienie Jan Marian Hasik, Roman Dawid Tauber Poznań 1999 Okładka
10 pln
4
W stronę wiedzy; próby poznawcze? Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Wojnowskiego Poznań 1999 Okładka
16,50 pln
5
Nieenergetyczne składniki pokarmowe Roman Dawid Tauber Poznań 2001 Okładka
12 pln
6
Gastronomia: Słownik żywieniowo – gastronomiczny Jan Marian Hasik, Roman Dawid Tauber Poznań 2000 Okładka
15 pln
7
Przyprawy ziołowe w gastronomii i lecznictwie Roman Dawid Tauber Poznań 2000 Okładka
15 pln
8
Potrawy Afryki i Kuby Roman Dawid Tauber Poznań 2002 Okładka
20 pln
9
Rocznik Naukowy WSHiG Tom I – V
praca zbiorowa pod red. Romana Dawida Taubera Poznań
10 pln
10
Tradycyjne potrawy meksykańskie Roman Dawid Tauber Poznań 2003 Okładka
30 pln
11
Materiały do ćwiczeń dla studentów. Przedmiot: Logistyka Barbara Popielas, Jan Popielas, Roman Dawid Tauber Poznań 2003 Okładka
11 pln
12
Praktyka masowej rehabilitacji i rekreacji.
Podręcznik dla studentów szkół wyższych
Roman Dawid Tauber, Lubow Wiktorowna Tarasowa Poznań 2003 Okładka

20 pln

13
Rocznik Naukowy Zeszyt VI Poznań
2004
Okładka
30 pln
14
Podstawy kalkulacji komputerowych Piotr Wesołowski, Roman Dawid Tauber Poznań
2004
Okładka
20 pln
15
Szkice z teorii i praktyki reklamy Lesław Wojtasik, Roman Dawid Tauber Poznań
2005
Okładka

38 pln

16
Turystyka międzynarodowa – elementy wpływjące na zmiany kultury organizacyjunej wybranych  przedsiębiorstw turystycznych R. D. Tauber. Lwów-Poznań 2006 turystyka międzynarodowa
12 pln
17
Nowoczesna turystyka i rekreacja L. Wojtasik, R.D. Tauber Poznań 2007 okladka
20 pln
18
Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, turystyce
i rekreacje
W. Biczysko, R.D. Tauber Poznań 2007 okladka
35 pln
19
Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji Zeszyty Naukowe nr 3 pod redakcją Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek Poznań 2008 okladka
30 pln
20
Zarządzanie finansami
w hotelarstwie, gastronomii i turystyce
Wydanie III zmienione i uaktualnione.
Władysław Biczysko, Roman Dawid Tauber Poznań 2009 okladka
25 pln
21
Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa turystycznego
Wydanie I
Władysław Biczysko, Roman Dawid Tauber Poznań 2009 okladka
35 pln
22
Kuchnia krajów Andyjskich Roman Dawid Tauber Poznań 2008 okladka
75 pln
23
Kuchnie krajów Ameryki Środkowej Roman Dawid Tauber, Romuald Wawrzyniak Poznań 2008 okladka
75 pln
24
Kuchnia Marokańska Roman Dawid Tauber, Romuald Wawrzyniak Poznań 2009 okladka
50 pln
25

Rachunkowość finansowa od podstaw
– materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń
– wydanie III mnienione i poprawione –
Władysław Biczysko, Roman Dawid Tauber Poznan 2010 okladka
25 pln
26

Kuchnia Afryki Północnej Roman Dawid Tauber Poznań 2010 okladka
50 pln
27
Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych pod redakcją Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera i Ewy Muchy-Szajek Poznań 2010 okladka
70 pln
28
Podstawy statystyki praktycznej. Wydanie II Marian Liskowski, Roman Dawid Tauber Poznań 2010 okladka
25 pln
29
Zeszyty Naukowe nr 7 2011 okladka
28 pln
30
Zeszyty Naukowe nr 8 2011 okladka
35 pln
31
Kalkulacje cenowe w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji  Roman Dawid Tauber Poznań 2011 okladka
15 pln
32
Podstawy marketingu produktu  Grażyna Adamczyk, Roman Dawid Tauber Poznań 2011 okladka
25 pln
33
Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie Lesław Wojtasik, Roman Dawid Tauber Poznań 2011 okladka
35 pln
34
Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera
i Ewy Muchy-Szajek
Poznań 2011 okladka
70 pln
35
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym Władysław Biczysko Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 okladka
Do nabycia tylko w PWN
36
Społeczno-kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia Wiesła Siwiński, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek Poznań 2012 okladka
45,00 pln
37
Contemporary trends in the hotel industry and international turism Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek Poznań 2013 okladka
100,00 pln
38
Żywienie dietetyczne we współczesnej gastronomii Roman Dawid Tauber Poznań 2014 okladka
35,00 pln
39
Teoria i praktyka w dziedzinie hotelarstwa, żywienia, turystyki i rekreacji Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek Poznań 2014 okladka
80,00 pln

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533