PŁYTA Z PRACĄ DYPLOMOWĄ – WSKAZÓWKI

Płyta z pracą licencjacką lub magisterską oddawana do biblioteki powinna być IDENTYCZNA Z WERSJĄ PAPIEROWĄ PRACY tzn. powinna zawierać:

  • Stronę tytułową
  • Jednolity tekst pracy
  • Streszczenie w języku polskim (skrócony opis treści)
  • Summary w języku angielskim (wraz z tytułem pracy)
  • Słowa kluczowe (min. 4)
  • Oświadczenie o samodzielności pracy (wzór na stronie internetowej WSHiG) podpisane przez studenta, zeskanowane i dołączone (może być w osobnym pliku)!!!
  • Nazwa pliku nagranego na płycie powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz rodzaj pracy (licencjacka, magisterska lub podyplomowa)

PŁYTĘ W BIBLIOTECE NALEŻY ODDAĆ DWA TYGODNIE PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OBRONY!

Pozostałe wytyczne dotyczące wersji elektronicznej pracy zamieszczone są na stronie internetowej WSHiG (w zakładce student- procedury) oraz w regulaminie antyplagiatowym

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533