PŁYTA Z PRACĄ DYPLOMOWĄ – WSKAZÓWKI

Płyta z pracą licencjacką lub magisterską oddawana do biblioteki powinna być IDENTYCZNA Z WERSJĄ PAPIEROWĄ PRACY tzn. powinna zawierać:

 • Stronę tytułową
 • Jednolity tekst pracy
 • Streszczenie w języku polskim (skrócony opis treści)
 • Summary w języku angielskim (wraz z tytułem pracy)
 • Słowa kluczowe (min. 4)
 • Oświadczenie o samodzielności pracy (wzór na stronie internetowej WSHiG) podpisane przez studenta, zeskanowane i dołączone (może być w osobnym pliku)!!!
 • Nazwa pliku nagranego na płycie powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz rodzaj pracy (licencjacka, magisterska lub podyplomowa)

PŁYTĘ W BIBLIOTECE NALEŻY ODDAĆ DWA TYGODNIE PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OBRONY!

dot.  Egzemplarza Pracy Dyplomowej przekazanej na płycie CD/DVD do Archiwum Biblioteki  WSHiG

Prosimy o składanie prac dyplomowych na płytach CD/DVD w kopercie papierowej (125×125 mm) z wydrukowaną pomniejszoną (50%) stroną tytułową zaopatrzoną w podpis promotora, naklejoną lub włożoną do koperty.

Praca powinna być zapisana w PDF w wersji edytowalnej.

Strona tytułowa powinna zawierać:

 • pełną nazwę Uczelni
 • kierunek studiów
 • imię i nazwisko autora pracy
 • tytuł pracy
 • rodzaj pracy (licencjacka/magisterska)
 • nazwisko promotora
 • nazwę katedry
 • miejsce i date

Płytę  z pracą dyplomowa należy złożyć w Bibliotece WSHiG do czasu podpisania Karty obiegowej

Pozostałe wytyczne dotyczące wersji elektronicznej pracy zamieszczone są na stronie internetowej WSHiG (w zakładce student- procedury) oraz w regulaminie antyplagiatowym

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533