specjalności

Hotelarstwo i Gastronomia

Specjalność hotelarstwo i gastronomia uczy studentów praktycznych umiejętności na krajowych i zagranicznych stażach oraz dostarcza studentom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy kulinarnej w zawodzie dobrze wyszkolonych kucharzy, barmanów, kierowników restauracji i barów, zgodnie z międzynarodowymi standardami, w ramach przemysłu turystycznego i hotelarskiego. Absolwenci mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą, zarówno w zakresie gastronomii, jak i hotelarstwa dzięki wiedzy praktycznej zdobytej na naszej Uczelni. Przygotowani są do trudnej sztuki racjonalnego gospodarowania w świecie biznesu gastronomiczno-hotelarskiego.

Obsługa ruchu turystycznego

Program kształcenia na specjalności Obsługa ruchu turystycznego dostosowany jest do wymogów międzynarodowego rynku turystycznego. Absolwenci specjalności przygotowywani są do pracy w biurach i agencjach podróży, firmach touroperatorskich, zakładach hotelarskich, domach wczasowych, administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki i rekreacji. Specjalność ta daje szeroki wachlarz możliwości także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z organizacją wycieczek krajowych jak i zagranicznych czy prowadzenia własnych obiektów hotelowych na dużą skalę.

Zrządzanie marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji

Na specjalności Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji realizowane są przedmioty związane z szeroko pojętą ekonomią i ekonomiką oraz organizacją, zarządzaniem i marketingiem w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji. Celem prowadzenia nauk ekonomicznych jest zapoznanie studentów ze zjawiskami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, których znajomość będzie im niezbędna zarówno podczas studiów jak i w przyszłym życiu zawodowym. Bardzo istotną cechą przedmiotów z tego zakresu jest fakt, że student przyzwyczajony do myślenia technicznego i technologicznego może poszerzyć swoje horyzonty myślowe o nowe, istotne aspekty otaczającej rzeczywistości techniczno – ekonomicznej z równoczesnym zrozumieniem procesów zachodzących w tej sferze. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do objęcia stanowisk kierowniczych oraz managerskich we wszystkich typach obiektów hotelarsko – gastronomicznych.

Języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

Specjalność Języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii został stworzony z myślą o studentach, których pasją są języki obce. Szeroka gama oferowanych przez nas języków (min. angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański czy norweski) pozwala na wybór aż 4 języków jednocześnie. Nasza wyspecjalizowana kadra lektorska kładzie ogromny nacisk na praktyczną naukę języka, tak aby absolwent opuszczając mury naszej szkoły posługiwał się swobodnie w wybranych przez siebie językach. Ta umiejętność otwiera wiele drzwi na wymagającym dziś rynku pracy, gdzie języki obce są nieocenioną wartością dodaną przyszłego kandydata. Również drzwi pracodawców firm zagranicznych stają otworem dla absolwentów posługujących się tak wieloma językami.

Coaching menadżerski

Na tej specjalności realizowany jest program, który w przyszłości pomoże absolwentowi – menadżerowi, osiągnąć absolutny sukces w zarządzaniu dużymi zespołami pracowników. Aktualnie przeglądając oferty pracy coraz częściej pojawiają się oferty, gdzie korporacje czy mniejsze organizacje poszukują na stałe trenerów, którzy poprzez swoje kompetencje będą chronić pracowników przed symptomem „wypalenia zawodowego” czy pozwolą organizować szkolenia podnoszące sprzedaż. A co za tym idzie? Podnoszenie wyników firmy oraz motywacji pracowników danego przedsiębiorstwa. Po zakończeniu studiów licencjackich tej specjalności absolwent posiądzie wiedzę na temat coachingu jako interaktywnego procesu, który pomaga w przyśpieszeniu rozwoju, poprawy wyników i jakości różnego rodzaju działań, zarówno osobom prywatnym jak i licznym organizacjom, mniejszym czy też większym.

Menadżer obiektu hotelarskiego i gastronomicznego

Specjalność ta jest skierowana do o osób pragnących pozyskać bądź podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, z zakresu zarządzania pracownikami średniego bądź podstawowego szczebla Studenci dowiedzą się jak kierować grupą i jak w pełni wykorzystać potencjał ludzki tak aby członkowie zespołu identyfikowali się z firmą i jej strategią oraz by czuli się odpowiedzialni za jej rozwój. Studiujący tę specjalność poznają podstawy zarządzania, zasady negocjacji także sposoby motywowania i wynagradzania pracowników. Informacje z zakresu zarządzania kadrami pozwolą na efektywniejszą organizację pracy w firmie. Równie przydatne mogą okazać się warsztaty prowadzone z zakresu skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

Zarządzanie kryzysowe w turystyce i rekreacji

Otwarcie tej specjalności było zainspirowane zagrożeniami wynikającymi z nagłym pojawieniem się i niespodziewanie dynamicznym szerzeniem się epidemii: SARS -Co V-2 oraz choroby Covid-19 w coraz większej liczbie krajów Europy i świata. Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę z zakresu podejmowania szybkich i trafnych decyzji w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu grup turystycznych, szczególnie przebywających na obszarach podwyższonego ryzyka. Przedmioty nauczane na tej specjalności pozwolą na pozyskanie kwalifikacji i umiejętności pozwalających na podejmowanie interwencji i bezpośrednich działań w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej bądź zagrożeń biologicznych czy chemicznych w szeroko rozumianej branży turystycznej.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533