specjalności

Hotelarstwo i Gastronomia

Specjalność hotelarstwo i gastronomia uczy studentów praktycznych umiejętności na krajowych i zagranicznych stażach oraz dostarcza studentom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy kulinarnej w zawodzie dobrze wyszkolonych kucharzy, barmanów, kierowników restauracji i barów, zgodnie z międzynarodowymi standardami, w ramach przemysłu turystycznego i hotelarskiego. Absolwenci mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą, zarówno w zakresie gastronomii, jak i hotelarstwa dzięki wiedzy praktycznej zdobytej na naszej Uczelni. Przygotowani są do trudnej sztuki racjonalnego gospodarowania w świecie biznesu gastronomiczno-hotelarskiego.

Obsługa ruchu turystycznego

Program kształcenia na specjalności Obsługa ruchu turystycznego dostosowany jest do wymogów międzynarodowego rynku turystycznego. Absolwenci specjalności przygotowywani są do pracy w biurach i agencjach podróży, firmach touroperatorskich, zakładach hotelarskich, domach wczasowych, administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki i rekreacji. Specjalność ta daje szeroki wachlarz możliwości także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z organizacją wycieczek krajowych jak i zagranicznych czy prowadzenia własnych obiektów hotelowych na dużą skalę.

Zrządzanie marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji

Na specjalności Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji realizowane są przedmioty związane z szeroko pojętą ekonomią i ekonomiką oraz organizacją, zarządzaniem i marketingiem w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji. Celem prowadzenia nauk ekonomicznych jest zapoznanie studentów ze zjawiskami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, których znajomość będzie im niezbędna zarówno podczas studiów jak i w przyszłym życiu zawodowym. Bardzo istotną cechą przedmiotów z tego zakresu jest fakt, że student przyzwyczajony do myślenia technicznego i technologicznego może poszerzyć swoje horyzonty myślowe o nowe, istotne aspekty otaczającej rzeczywistości techniczno – ekonomicznej z równoczesnym zrozumieniem procesów zachodzących w tej sferze. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do objęcia stanowisk kierowniczych oraz managerskich we wszystkich typach obiektów hotelarsko – gastronomicznych.

Języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

Specjalność Języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii został stworzony z myślą o studentach, których pasją są języki obce. Szeroka gama oferowanych przez nas języków (min. angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański czy norweski) pozwala na wybór aż 4 języków jednocześnie. Nasza wyspecjalizowana kadra lektorska kładzie ogromny nacisk na praktyczną naukę języka, tak aby absolwent opuszczając mury naszej szkoły posługiwał się swobodnie w wybranych przez siebie językach. Ta umiejętność otwiera wiele drzwi na wymagającym dziś rynku pracy, gdzie języki obce są nieocenioną wartością dodaną przyszłego kandydata. Również drzwi pracodawców firm zagranicznych stają otworem dla absolwentów posługujących się tak wieloma językami.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533