studia I stopnia [licencjackie]

Na studiach stacjonarnych obowiązkowa jest nauka 3 języków obcych oraz języka migowego.

Na specjalności Hotelarstwo i Gastronomia, są to:

  • język angielski i język francuski.

Na pozostałych specjalnościach:

  • język angielski i język niemiecki.

Trzeci obowiązkowy język student wybiera sam spośród następujących:

  • hiszpańskiego,
  • rosyjskiego,
  • włoskiego,
  • francuskiego,
  • niemieckiego.

Na studiach niestacjonarnych obowiązkowa jest nauka języka angielskiego.
Istnieje możliwość bezpłatnej nauki dodatkowych języków pod warunkiem zebrania minimum 15 osób.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533