system studiów

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oferuje studentom:

 • Studia I stopnia [licencjackie] 3-letnie
 • Studia II stopnia [magisterskie] 2-letnie
 • Studia podyplomowe – roczne

Studia I i II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach siedmiu specjalności:

 • hotelarstwo i gastronomia
 • obsługa ruchu turystycznego
 • zarządzanie i marketing w hotelarstwie gastronomii, turystyce i rekreacji
 • języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii (tylko w trybie stacjonarnym)
 • Coaching managerski (tylko w trybie stacjonarnym) NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie kryzysowe w turystyce i rekreacji (tylko w trybie stacjonarnym) NOWOŚĆ!
 • Menadżer obiektu hotelarsko – gastronomicznego (tylko w trybie stacjonarnym) NOWOŚĆ!

Efekty kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja zostały zatwierdzone uchwałą nr 12/2017 Rady Naukowo-Dydaktycznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 27 października 2017r.

Uczelnia prowadzi kształcenie w trybie studiów stacjonarnych /dziennych/ i studiów niestacjonarnych /zaocznych/.
Harmonogram zajęć na dany semestr podaje się studentom do wiadomości najpóźniej podczas inauguracji roku akademickiego. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia praktyk studenckich.

 • studia stacjonarne [dzienne] – zajęcia prowadzone są w dni powszednie od godziny 8:00
 • studia niestacjonarne [zaoczne] – zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele od godziny 8:00

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533