system studiów

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oferuje studentom:

  • Studia I stopnia [licencjackie] 3-letnie
  • Studia II stopnia [magisterskie] 2-letnie
  • Studia podyplomowe – roczne

Studia I i II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach czterech specjalności:

  • hotelarstwo i gastronomia
  • obsługa ruchu turystycznego
  • zarządzanie i marketing w hotelarstwie gastronomii, turystyce i rekreacji
  • języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii (tylko w trybie stacjonarnym)

Efekty kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja zostały zatwierdzone uchwałą nr 12/2017 Rady Naukowo-Dydaktycznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 27 października 2017r.

Uczelnia prowadzi kształcenie w trybie studiów stacjonarnych /dziennych/ i studiów niestacjonarnych /zaocznych/.
Harmonogram zajęć na dany semestr podaje się studentom do wiadomości najpóźniej podczas inauguracji roku akademickiego. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia praktyk studenckich.

  • studia stacjonarne [dzienne] – zajęcia prowadzone są w dni powszednie od godziny 8:00
  • studia niestacjonarne [zaoczne] – zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele od godziny 8:00

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533