OPŁATY

Rok akademicki 2021/2022

Czesne uzależnione jest od systemu studiów, wg. warunków zawartych w podpisanej umowie, płatne jednorazowo lub w miesięcznych ratach. Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu nr 1/03/2021 z dnia 05 marca 2021 r. ustala się następujące opłaty w ramach czesnego dla naboru na rok akademicki 2021/2022 na wszystkich specjalnościach.

Dla studentów posiadających obywatelstwo polskie
    STACJONARNE RATY STACJONARNE ROCZNIE NIESTACJONARNE RATY NIESTACJONARNE ROCZNIE
I ROK   400 pln x 12 4800 pln 350 pln x 12 4200 pln
II ROK   450 pln x 12 5400 pln 400 pln x 12 4800 pln
III ROK   500 pln x 12 6000 pln 450 pln x 12 5400 pln
I ROK SUM   450 pln x 12 5400 pln 450 pln x 12 5400 pln
II ROK SUM   450 pln x 12 5400 pln 450 pln x 12 5400 pln


  Dla studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego/cudzoziemców
    STACJONARNE RATY STACJONARNE ROCZNIE NIESTACJONARNE RATY NIESTACJONARNE ROCZNIE
I ROK   640 € I sem. + 920 € II sem. 1560 € 640 € I sem. + 920 € II sem. 1560 €
II ROK   1035 € I sem. + 1035 € II sem. 2070 € 1035 € I sem. + 1035 € II sem. 2070 €
III ROK   1035 € I sem. + 1035 € II sem. 2070 € 1035 € I sem. + 1035 € II sem. 2070 €
I ROK SUM   680 € I sem. + 765 € II sem. 1445 € 680 € I sem. + 765 € II sem. 1445 €
II ROK SUM   810 € I sem. + 810 € II sem. 1620 € 810 € I sem. + 810 € II sem. 1620 €


  Wszyscy kandydaci zwolnieni są z opłat wpisowego.

Zarządzenie-nr-01_03_2021-dotyczące-opłat-na-rok-akad.-2021_2022


  Opłaty za studia podyplomowe dla naboru w roku akademickim 2020/2021 zarówno dla słuchaczy posiadających obywatelstwo polskie, jak i cudzoziemców.
    I SEMESTR RATY I SEMESTR II SEMESTR RATY II SEMESTR
I Podyplomowe   350 pln x 4 1400 pln x 1 350 pln x 4 1400 pln x 1
wpisowe   200 pln      


Uwaga !!!

Nastąpiła zmiana rachunku bankowego do wpłat czesnego oraz innych opłat dokonywanych przez studentów:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek bieżący w PLN 77 1090 1362 0000 0001 4710 4243

Rachunek bieżący w EURO 20 1090 1362 0000 0001 4710 4299

IBAN – PL Kod SWIFT - WBKPPLPP

OPŁATY-rok-akademicki-2020_2021
Zarządzenie 1/03/2020 - Opłaty na rok 2020/2021
Zarządzenie nr 08/04/2020 dotyczace zmiany opłaty czesnego dla studentów pochodzenia zagranicznego na I semestr roku akad. 2020_2021

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533