OPŁATY

Czesne uzależnione jest od systemu studiów, wg. warunków zawartych w podpisanej umowie, płatne jednorazowo lub w miesięcznych ratach. Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu nr 1/03/2020 z dnia 16 marca 2020 r. ustala się następujące opłaty w ramach czesnego dla naboru na rok akademicki 2020/2021 na wszystkich specjalnościach. Dla studentów posiadających obywatelstwo polskie
    STACJONARNE RATY STACJONARNE ROCZNIE NIESTACJONARNE RATY NIESTACJONARNE ROCZNIE
I ROK   400 pln x 12 4800 pln 350 pln x 12 4200 pln
II ROK   450 pln x 12 5400 pln 400 pln x 12 4800 pln
III ROK   500 pln x 12 6000 pln 450 pln x 12 5400 pln
I ROK SUM   450 pln x 12 5400 pln 450 pln x 12 5400 pln
II ROK SUM   450 pln x 12 5400 pln 450 pln x 12 5400 pln
  Dla studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego/cudzoziemców
    STACJONARNE RATY STACJONARNE ROCZNIE NIESTACJONARNE RATY NIESTACJONARNE ROCZNIE
I ROK   1150 € x 2 2300 € 1150 € x 2 2300 €
II ROK   1150 € x 2 2300 € 1150 € x 2 2300 €
III ROK   1150 € x 2 2300 € 1150 € x 2 2300 €
I ROK SUM   1150 € x 2 2300 € 1150 € x 2 2300 €
II ROK SUM   1150 € x 2 2300 € 1150 € x 2 2300 €
  Dla absolwentów WSHiG wszystkich specjalności III roku studiów licencjackich nie posiadających obywatelstwa polskiego/cudzoziemców
    STACJONARNE RATY STACJONARNE JEDNORAZOWO NIESTACJONARNE RATY NIESTACJONARNE JEDNORAZOWO
I ROK SUM absolwenci WSHiG   900 € x 2 1800 € 900 € x 2 1800 €
II ROK SUM absolwenci WSHiG   900 € x 2 1800 € 900 € x 2 1800 €
Wszyscy kandydaci zwolnieni są z opłat wpisowego. Zarządzenie 1/03/2020 - Opłaty na rok 2020/2021 Opłaty za studia podyplomowe dla naboru w roku akademickim 2020/2021 zarówno dla słuchaczy posiadających obywatelstwo polskie, jak i cudzoziemców.
    I SEMESTR RATY I SEMESTR II SEMESTR RATY II SEMESTR
I Podyplomowe   350 pln x 4 1400 pln x 1 350 pln x 4 11400 pln x 1
wpisowe   200 pln      
Zarządzenie-nr-04_03_2020_opłaty za studia podyplomowe.pdf KONTO WALUTOWE: Bank Ochrony Środowiska SA 81 1540 1056 2001 8312 6826 0004 KONTO ZŁOTÓWKOWE: Bank Ochrony Środowiska SA 65 1540 1056 2001 8312 6826 0001

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533