Rejestracja online

REJESTRACJA ONLINE
Język polski
Dla uczniów z obywatelstwem Polski
REJESTRACJA ONLINE
English version
For foreigners without Polish citizenship (except Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan and other Russian-speaking languages)
REJESTRACJA ONLINE
Русская версия
Для иностранных студентов из: России, Украины, Белоруссии, Казахстана и других русскоязычных

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533