katalog przedmiotów ECTS

Plan studiów I stopnia
» HG stacjonarne
» HG niestacjonarne
» ZM stacjonarne
» ZM niestacjonarne
» ORT stacjonarne
» ORT niestacjonarne
» JOwTHiG stacjonarne
» ZKwTiR stacjonarne
» MOHG stacjonarne
» CM stacjonarne

Plan studiów II stopnia
» HG,ZM,ORT stacjonare
» HG,ZM,ORT niestacjonarne
» JOwTHiG stacjonarne

 

Studia licencjackie

» Analiza rynku
» Analiza rynku turystycznego
» Animacja czasu wolnego
» Architektura krajów bałkańskich
» Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
» Ćwiczenia gastronomiczne
» Edukacja ekologiczna
» Ekologia i ochrona środowiska
» Ekonomia
» Ekonomika turystyki i rekreacji.Sylabus
» Ekoturystyka
» Elementy prawa gospodarczego
» Finanse przedsiębiorstw
» Fizjologia człowieka
» Geografia turystyczna
» Historia architektury i sztuki
» Historia cywilizacji europejskich
» Historia cywilizacji Europejskiej
» Hotelarstwo
» J. hiszpanski
» J. migowy
» J. niemiecki
» J. rosyjski
» J. włoski
» J.angielski
» J.angielski
» J.francuski
» Jakość surowców i produktów spożywczych
» Komunikacja społeczna
» Krajoznawstwo
» Kształtowanie środowiskai ochrona przyrody
» Kuchnie świata
» Marketing w przedsiębiorstwie turystycznym
» Metody i techniki zarzadzania
» Metodyka usług hotelarskich
» Obsługa ruchu turystycznego
» Ochrona własności intelektulnej
» Organizacja i zarządzanie personelen
» Organizacja imprez rekreacyjnych
» Pedagogika czasu wolnego
» Pedagogika pracy
» pilotaż i przewodnictwo
» Podstawy dyplomacji
» Podstawy marketingu
» Podstawy rekreacji
» Podstawy statystyki
» Podstawy turystyki
» Podstway dyplomacji
» Praca Dyplomowa
» Praktyki Zawodowe LIC
» Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
» Prawo
» Produkcja roślinna i zwierzęca
» Projektowanie obiektów gastronicznych
» Propedeutyka socjologii
» Przechowalnictwo żywności
» Psychologia
» Rekreacja ruchowa i usprawnienia fizyczne I stopnia
» Ryzyko w przedsiębiorstwie turystycznym
» Savoir vivre lekcja stylu
» Seminarium Dyplomowe
» System HACCP wgastronomii, hotelarstwie i turystyce
» Technika w gastronomii i hotelarstwie
» Technologia produkcji potraw
» Technologie informatyczne
» Towaroznawstwo
» Tradycyjne i nowoczesne techniki kulinarne
» Turystyka historyczna w Europie i Azji
» Turystyka kulturowa
» Turystyka uzdrowiskowa
» Ubezpieczenia w turystyce
» Wprowadzenie do studiów
» Współczesne oczekiwania wobec kadr zarządzających w turystyce
» Wychowanie zdrowotne i promocja zdr
» Zarządzanie
» Żywienie człowieka

Studia magisterskie

» Analiza ekonomiczna
» Analiza sensoryczna w gastronomii
» Bezpieczeństwo w turystyce
» Choroby cywilizacyjne a sztuka kulinarna 2017
» Doradztwo turystyczne
» Etyka zarządzania i biznesu
» Filozofia
» Historia kultury Europy środkowo-wschodniej
» Historia kultury
» Informatyka w Turystyce i Rekreacji
» Infrastruktura turystyczno rekreacyjna
» Jakość surowców i produktów spożywczych
» Język angielski
» Marketing usług turystycznych
» Metodologia badań naukowych
» Ochrona zdrowia w turystyce
» Pierwsza pomoc przedlekarska
» Planowanie turystyczne
» Podstawy kultury fizycznej
» Polityka turystyczna
» Praca dyplomowa SUM
» Praktyka zawodowa
» Produkt turystyczny
» Projek badawczy
» Przedsiębiorczość w turystyce
» Psychologia biznesu
» Regiony turystyczne
» Rekreacja ruchowa i uprawnienia fizyczne
» Seminarium Magisterskie
» Slowfood
» Socjologia czasu wolnego
» Statystyka w turystyce
» Turystyka na rzecz zdrowia
» Turystyka we współczesnych stosunkach międzynarodowych
» Walory turystyczne państw ościennych
» Wellness and SPA
» Współczesne tendencje w turystyce.Sylabus
» Wybrane zagadnienia z toksykologii
» Wybrane zagadnienie z mikrobiologii
» Wykorzystanie surowców roślinnych w gastronomii
» Zagrożenia zdrowotne pochodzenia zwierzęcego
» Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533