Dział finansowy

Kwestor:
Agnieszka Zaremba
tel.[+48] 61 871 15 34
azaremba@wshig.poznan.pl
Księgowość:
Magdalena Muszyńska
tel.[+48] 61 871 15 62
tel.[+48] 61 871 15 48
tel.[+48] 61 871 15 48
Kasa:
Beata Kuleczka
tel.[+48] 61 8711 541

Santander Bank Polska S.A.
Rachunek bieżący w PLN 77 1090 1362 0000 0001 4710 4243
Rachunek bieżący w EURO 20 1090 1362 0000 0001 4710 4299
IBAN – PL Kod SWIFT - WBKPPLPP

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533