Opłaty

Czesne uzależnione jest od systemu studiów, wg. warunków zawartych w podpisanej umowie, płatne jednorazowo lub w miesięcznych ratach.

Poniższe opłaty dotyczą studentów z obywatelstwem polskim lub Kartą Polaka. Ceny dla cudzoziemców znajdziesz tutaj: https://www.wshig.pl/2872-2/

Opłaty za studia rok akademicki 2018/2019
Opłaty za studia rok akademicki 2018/2019 - nabór zimowy

OPŁATY ROK AKADEMICKI 2019/2020

Studia II stopnia – uzupełniające – magisterskie Tryb studiów Czesne
Rata Rata Płatne z góry za: Płatne z góry za:
I ROK II ROK I ROK II ROK
październik-lipiec październik-lipiec
Obsługa ruchu turystycznego stacjonarne 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł
niestacjonarne 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł
Hotelarstwo i gastronomia stacjonarne 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł
niestacjonarne 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł
Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji stacjonarne 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł
niestacjonarne 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł
Dietetyka Kliniczna stacjonarne 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł
niestacjonarne 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł
Języki Obce w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii stacjonarne 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł
niestacjonarne 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH WSHIG 450 zł/miesięcznie (płatne w ratach od października do lipca) (Zarządzenie nr 03/05/2019)

Studia I stopnia – licencjackie Tryb studiów Czesne
Rata Rata Rata Płatne z góry za: Płatne z góry za: Płatne z góry za:
I ROK II ROK III ROK I ROK II ROK III ROK
październik-lipiec październik-lipiec październik-lipiec
Obsługa ruchu turystycznego stacjonarne 550 zł 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł 5 500 zł
niestacjonarne 550 zł 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł 5 500 zł
Hotelarstwo i gastronomia stacjonarne 550 zł 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł 5 500 zł
niestacjonarne 550 zł 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł 5 500 zł
Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji stacjonarne 550 zł 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł 5 500 zł
niestacjonarne 550 zł 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł 5 500 zł
Dietetyka Kliniczna stacjonarne 550 zł 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł 5 500 zł
niestacjonarne 550 zł 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł 5 500 zł
Języki Obce w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii stacjonarne 550 zł 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł 5 500 zł
niestacjonarne 550 zł 550 zł 550 zł 5 500 zł 5 500 zł 5 500 zł

Zarządzenie nr 03/05/2019 Założyciela, Kanclerza Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 27.05.2019 r. w sprawie preferencyjnych opłat czesnego dla Polaków - absolwentów I stopnia studiów stacjonarnych kończonych w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu podejmujących studia II stopnia w WSHiG w trybie studiów stacjonarnych.

Opłata czesnego za studia I i II stopnia

Promocja - brak opłaty wpisowej dla Absolwentów studiów licencjackich WSHiG oraz dla nowo przyjętych osób.

Opłaty za studia podyplomowe

wpisowe 200 zł (absolwenci WSHiG studiów I lub II stopnia zwolnieni są z opłat wpisowego)

 

Studia Podyplomowe system studiów miesięcznie semestr rok studiów rok studiów
Zarządzanie nowoczesnym obiektem hotelowym niestacjonarne 8x350 zł 1400 zł 2800 zł 2800 zł
Dietetyka i planowanie żywienia niestacjonarne 8x350 zł 1400 zł 2800 zł 2800 zł
Nowoczesne zarządzanie w gastronomii niestacjonarne 8x350 zł 1400 zł 2800 zł 2800 zł
Nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią niestacjonarne 8x350 zł 1400 zł 2800 zł 2800 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi niestacjonarne 8x350 zł 1400 zł 2800 zł 2800 zł

Zarządzenie nr 02.04.2019 Założyciela, Kanclerza WSHiG w Poznaniu z dnia 05.04.2019 r. w sprawie opłat za studia podyplomowe dla nabory w roku akademickim 2019/2020

Numery kont:
Alior Bank Poznań 26 2490 0005 0000 4520 7443 8030

 

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533