Opłaty

Czesne uzależnione jest od systemu studiów, wg. warunków zawartych w podpisanej umowie, płatne jednorazowo lub w miesięcznych ratach. Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu nr 1/03/2020 z dnia 16 marca 2020 r. ustala się następujące opłaty w ramach czesnego dla naboru na rok akademicki 2020/2021 na wszystkich specjalnościach.

Dla studentów posiadających obywatelstwo polskie
    STACJONARNE RATY STACJONARNE ROCZNIE NIESTACJONARNE RATY NIESTACJONARNE ROCZNIE
I ROK   400 pln x 12 4800 pln 350 pln x 12 4200 pln
II ROK   450 pln x 12 5400 pln 400 pln x 12 4800 pln
III ROK   500 pln x 12 6000 pln 450 pln x 12 5400 pln
I ROK SUM   450 pln x 12 5400 pln 450 pln x 12 5400 pln
II ROK SUM   450 pln x 12 5400 pln 450 pln x 12 5400 pln


  Dla studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego/cudzoziemców
    STACJONARNE RATY STACJONARNE ROCZNIE NIESTACJONARNE RATY NIESTACJONARNE ROCZNIE
I ROK   800 € I sem. + 1150 € II sem. 1950 € 800 € I sem. + 1150 € II sem. 1950 €
II ROK   1150 € x 2 2300 € 1150 € x 2 2300 €
III ROK   1150 € x 2 2300 € 1150 € x 2 2300 €
I ROK SUM   1150 € x 2 2300 € 1150 € x 2 2300 €
II ROK SUM   1150 € x 2 2300 € 1150 € x 2 2300 €


  Dla absolwentów WSHiG wszystkich specjalności III roku studiów licencjackich nie posiadających obywatelstwa polskiego/cudzoziemców
    STACJONARNE RATY STACJONARNE JEDNORAZOWO NIESTACJONARNE RATY NIESTACJONARNE JEDNORAZOWO
I ROK SUM absolwenci WSHiG   800 € I sem. + 900 € II sem. 1700 € 800 € I sem. + 900 € II sem. 1700 €
II ROK SUM absolwenci WSHiG   900 € x 2 1800 € 900 € x 2 1800 €
Wszyscy kandydaci zwolnieni są z opłat wpisowego. Zarządzenie 1/03/2020 - Opłaty na rok 2020/2021
Zarządzenie nr 08/04/2020 dotyczace zmiany opłaty czesnego dla studentów pochodzenia zagranicznego na I semestr roku akad. 2020_2021

Opłaty za studia podyplomowe dla naboru w roku akademickim 2020/2021 zarówno dla słuchaczy posiadających obywatelstwo polskie, jak i cudzoziemców.
    I SEMESTR RATY I SEMESTR II SEMESTR RATY II SEMESTR
I Podyplomowe   350 pln x 4 1400 pln x 1 350 pln x 4 1400 pln x 1
wpisowe   200 pln      
Zarządzenie-nr-04_03_2020_opłaty za studia podyplomowe.pdf
Aneks do zarządzenia nr 04/03/2020

Uwaga !!!

Nastąpiła zmiana rachunku bankowego do wpłat czesnego oraz innych opłat dokonywanych przez studentów:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek bieżący w PLN 77 1090 1362 0000 0001 4710 4243

Rachunek bieżący w EURO 20 1090 1362 0000 0001 4710 4299

IBAN – PL Kod SWIFT - WBKPPLPP

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533