Podstawy Prawne

Uczelnia prowadzi studia I stopnia (licencjackie), studia II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe na podstawie niżej wymienionych regulacji prawnych:

  • Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.z 2018 roku, poz.1668 z późn. zm.)
  • Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 05lipca 2005 r Nr DSW-3-EKO-4003-418/05 nadającej uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja
  • Statut

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533