Zarządzenia

Zarządzenie nr 03/08/2020 Rektora WSHiG w Poznaniu z dnia 26.08.2020 r. dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z COVID - 19.

Zarządzenie nr 07/09/2019 Rektora WSHiG w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyniku badań naukowych i prac rozwojowych w WSHiG w Poznaniu.

Zarządzenie nr 05/08/2019 Rektora WSHiG w Poznaniu z dnia 06.08.2019 r. w sprawie: praktyk krajowych odbywanych w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 03/05/2019 Założyciela, Kanclerza Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 27.05.2019 r. w sprawie preferencyjnych opłat czesnego dla Polaków - absolwentów I stopnia studiów stacjonarnych kończonych w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu podejmujących studia II stopnia w WSHiG w trybie studiów stacjonarnych.

Zarządzenie nr 02.04.2019 Założyciela, Kanclerza WSHiG w Poznaniu z dnia 05.04.2019 r. w sprawie opłat za studia podyplomowe dla nabory w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie Rektora WSHiG 02/03/2019  dotyczące organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 01/03/2019 Rektora WSHiG w Poznaniu 19.03.2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjęcia na studia w roku akademickim 2019/2020

 Zarządzenie nr 1/02/2019 Założyciela, Kanclerza, Rektora Seniora z dnia 15.02.2019 r. dotyczące opłat czesnego dla naboru na rok akademicki 2019/2020`

Zarządzenie Rektora WSHiG Nr 02/01/2015 z dnia 7.01.2015 r., dotyczące wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Regulamin antyplagiatowy

Zarządzenie Założyciela 03/04/2018 Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 04.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii

Zarządzenie Założyciela 04/04/2018 Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 04.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej

Procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533