Galeria wyróżnień

27 września 2012r.

Miło nam poinformować, iż Rada Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego przyznała główną  nagrodę IGHP (samorządu gospodarczego hotelarzy) Pani Magdalenie Trzeszczkowskiej za pracę magisterską „Wykorzystanie narzędzi ekonomiczno-finansowych w kształtowaniu optymalnego wyniku obiektu hotelarskiego (na przykładzie obiektu Villa Feniks)” napisaną pod kierunkiem dr Władysława Biczysko na kierunku Turystyka i Rekreacja. W X edycji konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki została uznana za najlepszą pracę magisterską z zakresu  gospodarki turystycznej. Nagrody w imieniu Rady IGHP wręczył  Sekretarz Generalny  IGHP Krzysztof Wojtkiewicz.

dyplom

 Dyplom

31 września 2006r.

WSHiG otrzymała specjalne wyróżnienie za szczególną aktywność na polu inwestycji w infrastrukturę uczelnianą.

dyplom

 Wyróżnienie

17 września 2006r.

Na targach Polagra – Food 2006 Wicemarszałek Jarosław Kalinowski wręczył JM Rektorowi nagrodę specjalną za dynamiczny rozwój uczelni.

list przewodni

 List przewodni

dyplom

 Nagroda

30 maja 2006r.

CertyfikatWyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii już po raz drugi otrzymała Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”.
Oznacza on, że uczelnia działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla przyszłej pracy zawodowej, pozwala realizować się słuchaczom poprzez poza dydaktyczne formy działalności.

Certyfikat

7 czerwca 2005r.

We are pleased to inform you that on 7th June 2005 the Academy of Hotel Management and Catering Industry in Poznań received a Certificate of a “Credible School”. It means that the Academy functions on the basis of strong legal regulations, has convenient premises, secures comfortable studying conditions, lets the students be realized by non-didactic forms of activity. .

Certificate

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533