historia uczelni

Certyfikat[1993] powołanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
[1994] przyjęcie Uczelni do AEHT/ Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko Turystycznych/ w Luksemburgu
[1995] zakup budynku przez uczelnię na własność przy ul. Nieszawskiej
[1995] po raz pierwszy uczestnictwo reprezentacji Uczelni w Europejskiej Gwiazdce
w Barcelonie
[1996] uczestnictwo reprezentacji Uczelni w Gwiazdce 1996 na Węgrzech w Budapeszcie
[1997] uczestnictwo reprezentacji Uczelni w Gwiazdce 1997 w Finlandii w Espoo
[1998] uczestnictwo reprezentacji Uczelni w Gwiazdce 1998 w Czechach w Podebradach
[1999] przyjęcie w poczet członków CHRIE/ Międzynarodowa Rada Edukacji Hotelarstwa i Gastronomii,
[1999] uczestnictwo reprezentacji Uczelni w Gwiazdce 1999 we Francji w Bonneville
[2000] przyjęcie Uczelni w poczet członków EUHOFA /Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Hotelarskich
[2000] uczestnictwo Uczelni w Gwiazdce 2000 w Grecji na Rodos
[2001] udział w Międzynarodowych Prezentacjach Kulinarnych w Peru
[2001] zorganizowanie dla wszystkich europejskich członków AEHT Gwiazdki 2001
w Poznaniu
[2002] udział w Międzynarodowych Prezentacjach Kulinarnych na Kubie
[2002] zorganizowanie w Uczelni konferencji naukowej pt. Agro-ekoturystyka w Wielkopolsce
[2003] udział w Międzynarodowych Prezentacjach Kulinarnych w Meksyku
[2003] nadanie Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii przez Komisję Europejską: Erasmus University Charter
[2003] zorganizowanie w Uczelni międzynarodowej konferencji naukowej pt.
„Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie”
[2003] zjazd absolwentów Uczelni
[2004] udział w Międzynarodowych Prezentacjach Kulinarnych na Kubie i w Brazylii
[2004] zorganizowanie w Uczelni międzynarodowej konferencji naukowej pt.
”Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej”
[2004] otrzymanie Certyfikatu Najwyższej Jakości przyznanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością
[2005] udział w Międzynarodowych Prezentacjach Kulinarnych w Ekwadorze
[2005] otrzymanie Certyfikatu Wiarygodna Szkoła nadanego przez Akademickie Centrum Informacyjne
[2005] Otrzymanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich
[2006] powtórne wyróżnienie Certyfikatem Wiarygodna Szkoła
[2006] oddanie do użytku III piętra z nowocześnie wyposażonymi 6 salami wykładowymi o łącznej powierzchni 760 m2
[2006] rozpoczęcie budowy obiektu biblioteczno-administracyjnego
[2007] zakończenie budowy nowego skrzydła budynku administracyjno-bibliotecznego Uczelni
[2007] Finał konkursu „Graj o indeks”
[2007] Euroszkolenia przy współudziale ekspertów z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Institute International de l’Hotellerie, de la Restauration et du Tourisme a Lausanne
[2008] Euroszkolenie – styczeń
[2008] Euroszkolenie – kolejna edycja – luty
[2008] udział delegacji WSHiG w 33 Światowym Kongresie WACS w Dubaju, Emiraty Arabskie
[2008] po raz kolejny WSHiG otrzymuje certyfikat „Wiarygodna Szkoła”
[2008] Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 połączona z obchodami XV lecia. JM Rektor zostaje wyróżniony medalem Komisji Edukacji Narodowej
[2008] Konferencja naukowa na temat „Współczesne tendencji w rekreacji i Turystyce”
[2009] Euroszkolenie 2009
[2009] Konkurs„EKWADOR – Gourmonde Equinoccial 2009” Quito. Anna Stanny i Beatriz Mendez Buigez zajmują pierwsze miejsce w konkursie
[2009] Konferencja prasowa przed Mistrzostwami Nordic Walking
[2009] Konkurs na potrawę z wielkopolskiego sera smażonego organizowany przy współudziale Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej TOP-TOMYŚL z Nowego Tomyśla
[2009] Konferencja naukowa Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji rekreacji i Turystyki na temat „Wpływu światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji”
[2009] WSHiG zostaje organizatorem Gwiazdki Europejskiej w ramach członkowstwa w Europejskim Stowarzyszeniu Szkół Hotelarsko Turystycznych z siedzibą w Luksemburgu (AEHT).
[2010] Konkursu na Nową Recepturę Potrawy Świątecznej.
[2010] Kongres Światowego Stowarzyszenia Szefów Kuchni (WACS) w Santiago de Chile (Chile). Delegacja WSHiG wręczyła medale za wkład w edukację młodych ludzi w zakresie gastronomii panu Billowi Gallagherowi
(honorowemu członkowi WACSu a jednocześnie propagatorowi i twórcy forum zawodowego młodych szefów)
oraz Johnowi Clancy (przewodniczącemu komisji edukacji)
[2011] – luty – IX Międzynarodowy Festiwal Kulinarny w Stambule; drużyna WSHiG zdobyła Chef’s Team Grand Prix
[2011] – marzec – Euroszkolenie na temat “Europejskich i krajowych kierunków rozwoju branży gastronomiczno-hotelarskiej i ich konsekwencji dla szkolnictwa zawodowego” z udziałem Pani Minister Katarzyny Sobierajskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Pana Ministra Zbigniewa Włodkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
[2011] – kwiecień – Serbia (Belgrad) – „Balkan Culinary Cup” 2011; Chorwacja (Split) – The 6-th International Culinary festival “Pearl of Sea” 2011. Reprezentacja WSHiG zdobyła 6 medali.
[2011] – maj – Uczelnia otrzymuje siódmy raz z rzędu certyfikat “Wiarygodna Szkoła”
[2011] – lipiec – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 roku, w oparciu o opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 30 czerwca 2011 roku, pozytywnie oceniającej jakość kształcenia na kierunku „turystyka i rekreacja”, oraz zgodnie
z ustawą – Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Uczelnia otrzymuje przedłużenie ważności pozwolenia na utworzenie i funkcjonowanie na czas nieokreślony.
[2011] – wrzesień – zaproszenie WSHiG do pierwszej edycji „Świętomięsa Polskiego”
w charakterze Patrona Kulinarnego przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą.
[2011] – wrzesień – Międzynarodowa Konferencja „Dziecko rodziców migrujących zarobkowo” – Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
[2011] – październik – Uczelnia uruchamia pięć nowych programów studiów podyplomowych
[2011] – grudzień – konferencja naukowa na temat „Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań.
[2011] – grudzień – X edycja Ogólnopolskiego Pokazu Stołów Wigilijnych.
[2012] – grudzień – konferencja naukowa na temat “Społeczno-kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia”
[2012] – grudzień – XI edycja Ogólnopolskiego Pokazu Stołów Wigilijnych
[2013] – luty – Euroszkolenie “Tendencje zmian w szkolnictwie zawodowym”
[2013] – październik – Kanclerz Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii prof. Roman Dawid Tauber otrzymał dyplom honorowego profesora Połtawskiej Akademii Rolniczej
[2013] – październik – prof.  Roman Dawid Tauber otrzymał odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych
[2013] – Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 połączona z obchodami XX lecia Wyższej szkoły Hotelarstwa i Gastronomii
[2013] – grudzień – konferencja naukowa na temat “Aktualne badania naukowe w dziedzinie turystyki, hotelarstwa i żywienia”
[2013] – grudzień – XII edycja Ogólnopolskiego Pokazu Stołów Wigilijnych
[2014] – 50 lecie pracy zawodowej Kanclerza Romana Dawida Taubera, prof. WSHiG
[2014] – grudzień – konferencja naukowa na temat „Teoria i praktyka w dziedzinie hotelarstwa, żywienia, turystyki i rekreacji”
[2014] – grudzień – XIII edycja Ogólnopolskiego Pokazu Stołów Wigilijnych

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533