konferencje naukowe

Tematy konferencji naukowych zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa
i Gastronomii w Poznaniu przy udziale Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki.

 1. Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej.
  – 1 grudnia 2004
 2. Hotelarstwo – Rekreacja – Turystyka – kierunki przemian w świecie postindustrialnym
  – 30 listopada 2005.
 3. Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa. Teoria i praktyka.
  – 6 grudnia 2006.
 4. Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii.
  – 5 grudnia 2007.
 5. Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce.
  – 17 grudnia 2008
 6. Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji.
  (Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce.)
  – 2 grudnia 2009
 7. Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych w warunkach globalizacji.
  – 25 marca 2010
 8. Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych.
  – 7 grudnia 2010
 9. Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań.
  – 7 grudnia 2011
 10. Specyfika regionu a rozwój turystyki i rekreacji. (Sympozjum studenckie przygotowane przez Koła Naukowe WSHiG i AWF w Poznaniu)
  – 18 kwietnia 2012
 11. Współczesne problemy turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii w świetle aktualnych badań studentów
  (Sympozjum studenckie przygotowane przez Koła Naukowe WSHiG i AWF w Poznaniu)
  – 22 listopada 2012
 12. Społeczno-kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia
  – 5 grudnia 2012
 13. Współczesne trendy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce międzynarodowej
  – 28 lutego /1 marca 2012
 14. Aktualne badania naukowe w dziedzinie turystyki, hotelarstwa i żywienia
  – 4 grudnia 2013
 15. Teoria i praktyka w dziedzinie hotelarstwa, żywienia, turystyki i rekreacji
  – 3 grudnia 2014

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533