sylwetka absolwenta

Absolwent naszej Uczelni to specjalista o szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętnościach. Wynika to m.in. z realizowania w programie studiów założeń daleko wykraczających poza sformułowane w ministerialnych standardach nauczania.
Przedmioty dodatkowe dają podstawy trudnej sztuki racjonalnego gospodarowania w świecie biznesu. Absolwenci posiadają wiedzę społeczno-ekonomiczną, organizacyjno-prawną i w pewnym stopniu także przyrodniczo–geograficzną, co w połączeniu z umiejętnościami zdobywanymi w czasie praktyk krajowych i zagranicznych, znacznie ułatwia znalezienie pracy. Absolwenci WSHiG znajdują zatrudnienie najczęściej w biurach podróży, hotelach, obiektach gastronomicznych, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w organizacjach społecznych oraz administracji na stanowiskach związanych z turystyką i rekreacją. Absolwent WSHiG zna przynajmniej 2 języki. Posiada wiedze umożliwiającą działanie na wolnym rynku z uwzględnieniem przepisów prawa, pozwalającą na sprawne zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem z wykorzystaniem technik i metod z zakresu gromadzenia i przetwarzania informacji, pozwalającą na prowadzenie badań rynkowych i planowanie strategii marketingowych. Sukces zawodowy zapewnia studentowi zdobyta wiedza z zakresu zarządzania, problematyki ekonomicznej, finansowej i marketingu w sferze usług turystycznych.

Przygotowanie absolwenta WSHiG do życia w trudnej rzeczywistości gospodarczej gwarantuje:

 • wiedza społeczno-ekonomiczna pozwalająca poznać potrzeby ludzkie oraz rozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się
  w turystyce,
 • umiejętność samodzielnej oceny i wartościowania zjawisk społeczno-politycznych zapewniająca zrozumienie istoty procesów
  integracyjnych we współczesnej Europie,
 • umiejętność budowy strategii i polityki rozwoju turystyki
  w ogniwach samorządu terytorialnego,
 • zdolność dokonywania trafnej oceny możliwości i zagrożeń rozwoju turystyki w gminach i regionach turystycznych,
 • umiejętność krytycznej oceny posiadanej wiedzy i przekonanie
  o potrzebie ustawicznego doskonalenia
  swej osobowości
  oraz umiejętności aktualizowania i podwyższania kwalifikacji zawodowych,
 • kreowanie kultury czasu przeznaczonego na odpoczynek.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533