Dział Praktyk Zagranicznych – FAQ

Na czym polegają praktyki zerowe?

  • WSHiG daje możliwość praktyk również tym młodym ludziom, którzy jeszcze nie są studentami WSHiG, ale w najbliższym roku planują rozpocząć studia w naszej szkole. Takie osoby mogą wybierać spośród ofert pracy w Grecji, gdzie wymagana jest komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego, lub Francji, gdzie konieczna jest znajomość języka francuskiego. Decyzja o wyjeździe na praktyki zerowe jest równoznaczna z chęcią podjęcia studiów w WSHiG. Kandydat podpisuje umowę ze szkołą, dzięki czemu już praktyki zerowe zaliczone są na poczet wymaganych minimum 15 tygodni (podczas trzech lat studiów w WSHiG) praktyk zawodowych.

Co trzeba zrobić aby jechać na praktyki zagraniczne?

  • Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z aktualnymi ofertami praktyk i wybranie najbardziej odpowiedniej dla siebie. Oferty można znaleźć na stronie internetowej bądź na tablicy ogłoszeń nieopodal pokoju Działu Praktyk Zagranicznych. Krokiem drugim jest złożenie swojego aktualnego CV w języku angielskim. Powinno ono odzwierciedlać dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz kompetencje językowe na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację. Wzór CV znajduje się na naszej stronie internetowej, w folderze Dokumenty do Pobrania. Na CV musi znaleźć się zeskanowane zdjęcie kandydata. Ważne jest aby CV przesłać drogą elektroniczną lub przynieść na nośniku danych (dyskietka, płyta CD, pamięć USB). Kandydat wysyłający swoje CV na adres mailowy zawsze otrzymuje od nas e-mail zwrotny z potwierdzeniem. Jeśli go nie otrzyma, oznacza to, że jego CV nie znalazło się w naszej skrzynce.

Czy mogę jechać z koleżanką/ kolegą/ w większej grupie?

  • Tak. Jeśli właściciel danego hotelu/ restauracji wyrazi na to zgodę, wspólny wyjazd jest możliwy. Należy jednak to zaznaczyć w punkcie OBJECTIVE w swoim CV tak, aby aplikacje były rozpatrywane razem.

Czy mogę jechać tylko na okres wakacyjny/ 1,5 miesiąca?

  • Nie, chyba, że jest taka właśnie oferta. Najczęściej jednak praktyki organizowane przez nas i trwające przez okres wakacji rozpoczynają się już w marcu lub kwietniu. Czas ich trwania jest zawsze określony w ofercie. Wybór oferty 6-miesięcznej, np. od maja do października, zobowiązuje do wyjazdu na wspomniane 6 miesięcy, w ściśle określonym przez pracodawcę terminie. W tym konkretnym wypadku nie ma możliwości wyjazdu w czerwcu i powrotu w sierpniu. Osoba wyjeżdżająca na praktyki zawodowe podpisuje umowę z pracodawcą godząc się tym samym na jej warunki, m.in. na okres zatrudnienia.

Kiedy odbywają się rozmowy z przedstawicielami hotelu XYZ?

  • Przedstawiciele hoteli, z którymi współpracujemy, często wyrażają chęć przyjazdu i rozmowy z kandydatami. Nawet jeśli początkowo nie jesteśmy w stanie podać Państwu dokładnej daty i godziny rozmów, gwarantujemy, że kiedy tylko otrzymamy konkretne informacje, zamieścimy je na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i nadamy komunikat w uczelnianym radiowęźle.

Kto może jechać na praktyki do Irlandii lub Skandynawii?

  • O praktyki w tych krajach mogą ubiegać się studenci, którzy odbyli praktyki zawodowe w kraju i zagranicą oraz władają językiem angielskim w stopniu przynajmniej średnio zaawansowanym. Z praktyk tych mogą korzystać wyłącznie obywatele UE.

Co gwarantuje pracodawca w Irlandii lub Skandynawii?

  • Szczegóły są zawsze umieszczone w ofercie, ale generalnie pracodawcy zobowiązują się zapewnić praktykantom wynagrodzenie w wysokości od ok. 5 do 10 tys. zł miesięcznie oraz wyżywienie w godzinach pracy i zakwaterowanie na terenie hotelu bądź w jego pobliżu. Wcześniej skalkulowany koszt zakwaterowania potrącany jest z miesięcznej pensji i zazwyczaj nie jest to wysoka kwota. Większość hoteli zapewnia także transport z lotniska do hotelu, jeśli znajduje się ono w rozsądnej odległości od hotelu.

Co gwarantuje pracodawca w Grecji?

  • Grecki pracodawca przyjmujący studentów WSHiG na praktyki zawodowe zapewnia im kieszonkowe w wysokości 445–500 EUR, pełne wyżywienie i zakwaterowanie na terenie hotelu bądź w pobliżu. Student pokrywa koszt biletu lotniczego w obie strony – w niektórych wypadkach bilet lotniczy zostaje zakupiony przez hotel przed wylotem i jego koszt jest odciągany systematycznie od kieszonkowego aż do odzyskania zwrotu kosztu biletu poniesionego przez hotel. Ubiegający się muszą władać językiem angielskim i/lub niemieckim przynajmniej w stopniu średnio-zaawansowanym.

Co gwarantuje pracodawca we Francji?

  • Hotele we Francji oferują kieszonkowe w wysokości 350-1200EUR w zależności od doświadczenia zawodowego i stanowiska. Oprócz tego praktykanci mogą liczyć na nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Niektóre hotele zapewniają zwrot kosztów podróży. Ubiegający się muszą władać językiem francuskim przynajmniej w stopniu średnio-zaawansowanym.

Co gwarantuje pracodawca w Hiszpanii?

  • Pracodawca w Hiszpanii gwarantuje naszym studentom kieszonkowe w wysokości 600EUR, zakwaterowanie i wyżywienie w czasie pracy. Osoby decydujące się na praktykę w Hiszpanii muszą pokryć koszty dojazdu, ponieważ pracodawca tego nie zapewnia. Ubiegający się muszą być studentami WSHiG i władać językiem hiszpańskim przynajmniej w stopniu średnio-zaawansowanym.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533