Praktyki krajowe

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych zgodnie ze studiowaną specjalnością.
Dla studentów I i IV roku studiów stacjonarnych krajowa praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie i jest wstępem do ewentualnego wyjazdu na praktykę zagraniczną bądź do kontynuowania praktyk w kraju.

Studenci studiów niestacjonarnych , którzy pracują w branży powiązanej ze studiowaną specjalnością rozliczają praktyki zawodowe w oparciu o umowę o pracę.

Na studiach I stopnia każdy student powinien wykazać się minimum 6-oma miesiącami praktyki zawodowej (krajowej lub krajowej i zagranicznej) zgodnie ze studiowana specjalnością, w ciągu trzech lat studiów.

Na studiach II stopnia każdy student powinien wykazać się minimum 3-ma miesiącami praktyki zawodowej zgodnie ze studiowana specjalnością, w ciągu dwóch lat studiów.

W trakcie praktyk zawodowych studenci zapoznają się z charakterem prowadzonej działalności gastronomicznej i hotelarskiej. Poznają charakterystykę procesów technologicznych właściwych dla danego zakładu, jego strukturę organizacyjną oraz podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także szczegółową charakterystykę prac specyficznych dla funkcjonowania zakładu gastronomicznego i obiektu hotelarskiego (np. obsługę maszyn, urządzeń, sprzętu, programów komputerowych itp.) czy system kontroli i zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym produkowanej żywności.

Szczegółowe informacje o praktykach zawiera Regulamin studenckich praktyk zawodowych WSHiG w Poznaniu (do wglądu w Dziale Praktyk)

Oferta praktyk krajowych 2021
Praktyki-zawodowe-2021_Gościniec-pod-Łabędziem

Praktyki-studenckie_- Pizza-Wypieczona.

Kucharz-Hotel-Arche-w-Pile

 

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533