Hotelarstwo i gastronomia – praktyki zagraniczne

Praktyki zagraniczne

WSHiG zdając sobie sprawę z faktu, iż kształci młode kadry dla Hotelarstwa i Gastronomii, czyli sektora, w którym o zatrudnieniu od samego początku decydują głównie umiejętności praktyczne kandydatów oraz ilość odbytych przez nich staży zawodowych dba o ciągłe poszerzanie swojej oferty praktyk krajowych i zagranicznych.

Szkoła współpracuje tylko z renomowanymi hotelami i restauracjami we Francji, w Luksemburgu, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Niemczech, Austrii, Grecji starając się zdobywać stale nowe kontakty oraz eliminować te, które z różnych przyczyn nie spełniły oczekiwań studentów.

O wyjazd na praktyki studenckie może starać się każdy student WSHiG, który

  • pozytywnie zaliczył pierwszy semestr nauki,
  • legitymuje się dobrą znajomością języka używanego w kraju do którego chce wyjechać
  • odbył miesięczne praktyki krajowe, a w przypadku ubiegania się o wyjazd do Irlandii lub Wielkiej Brytanii również przynajmniej jedne praktyki zagraniczne
  • złożył stosowne dokumenty czyli CV oraz wypełnioną kartę praktyk zagranicznych (będącą jedyną uznawaną forma zgody uczelni na wyjazd studenta), a także złożył u prorektora podanie o zwolnienie z zajęć na czas odbywania praktyki.
  • pomyślnie odbył rozmowę kwalifikacyjne i otrzymał kontrakt

Studenci którzy pragną ubiegać się wyjazd na praktyki zagraniczne muszą złożyć w dziale praktyk zagranicznych w formie elektronicznej oraz papierowej swoje CV, najlepiej skonstruowane według wzoru dostępnego na stronie internetowej szkoły w folderze dokumenty do pobrania. W punkcie Objective należy wpisać

  • Kraj w którym praktyka miałaby być zorganizowana
  • Termin rozpoczęcia praktyki
  • Czas trwania
  • Stanowisko o które ubiega się student

CV musi być wypełnione poprawnie, ponieważ dokumenty niekompletne i z błędami nie będą przyjmowane. Nie będą również przyjmowane dokumenty w których część pod hasłem Personal, czyli ta która powinna zawierać, krótką notę charakterologiczną kandydata będzie jedynie kopią wzoru dostępnego na stronie internetowej szkoły.

Dział praktyk zagranicznych służy studentom radą i pomocą oraz organizuje wyjazdy na praktyki, a także monitoruje studentów podczas ich trwania, ale nie może zajmować się pisaniem lub poprawianiem dokumentów dostarczanych przez kandydatów. Formalności niezbędne do ubiegania się o wyjazd na praktyki zostały ograniczone do absolutnego minimum, w związku z tym zamierzamy je konsekwentnie egzekwować.

Kontakt

praktyki w Grecji, Niemczech, Austrii i Lichtensteinu
Anna Górniak
tel. [+48] 61 871 15 57
agorniak@wshig.poznan.pl
Wielka Brytania, Irlandia, USA i kraje skandynawskie
Anna Górniak
tel. [+48] 61 871 15 57
agorniak@wshig.poznan.pl
praktyki w Luksemburgu i Hiszpanii
Krystian Grądecki
tel./fax [+48] 61 871 15 46
k.gradecki@wshig.poznan.pl
Praktyki we Włoszech i Francji
Hubert Kawa
tel: 61 871 15 68
hubert.kawa@wshig.poznan.pl
Koordynator ds. Studentów Bloku Wschodniego
Daria Kozlova
tel.[+48] 61 87 11 556
daria.kozlova@wshig.poznan.pl

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533