Studenci zagraniczni

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii umożliwia podjęcie nauki studentom z zagranicy.
Do tej pory w naszych murach kształcili się młodzi ludzie m.in. z Peru, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Turcji i Meksyku.
Studenci zagraniczni przyjeżdżają na naszą Uczelnię gdyż cenny jest dla nich dyplom uczelni europejskiej, zaliczanej do międzynarodowej czołówki wyższych szkół hotelarsko-gastronomicznych i turystycznych.
Ułatwia on im zdobycie atrakcyjnej pracy po powrocie do ojczystego kraju.
Zajęcia dla studentów zagranicznych prowadzone są w języku angielskim lub hiszpańskim. Dodatkowo, Uczelnia zapewnia im lektorat języka polskiego, ułatwia znalezienie mieszkania, założenie konta bankowego i pomaga w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku, zwłaszcza podczas pierwszych tygodni pobytu.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533