PSPHiG

Informacje

Zgodnie z postanowieniem XXI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w dniu 27 marca 2003r. dokonano wpisu do rejestru (nr pozycji KRS 000155978) Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • popieranie polskiej gastronomii i hotelarstwa
 • kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych
 • rozwijanie i kształtowanie wzorów racjonalnego żywienia w społeczeństwie poprzez polskie produkty spożywcze
 • poznawanie tradycji kulinarnych innych narodów
 • przejawianie i pielęgnowanie inicjatyw prowadzących do upowszechniania kuchni polskiej, staropolskiej i regionalnej
 • organizowanie zawodów, konkursów, pokazów mających na celu wymianę doświadczeń z zakresu gastronomii i hotelarstwa o skali ogólnopolskiej, europejskiej i międzynarodowej
 • poszukiwanie, analizowanie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z realizacją usług gastronomicznych i hotelarskich
 • stworzenie warunków kształcenia kadr z zakresu hotelarstwa i gastronomii o skali ogólnopolskiej i filii
 • organizowanie praktyk i staży krajowych i zagranicznych dla uczących się w zakresie hotelarstwa i gastronomii
 • współpracowanie z władzami, instytucjami oraz stowarzyszeniami i organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych gastronomów, hotelarzy, kształtowanie ich etyki społecznej i zawodowej
 • wydawania dyplomów profesjonalnych i certyfikatów o jednym znaku proponowanym przez PSHiG w Poznaniu
 • Zabezpieczenie socjalne członków Stowarzyszenia i ich rodzin (pomoc materialna, organizowanie wyjazdów urlopowych)


WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533