Spotkanie noworoczne członków Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii połączone z konkursem kulinarnym

’12 stycznia 2010 roku w siedzibie WSHiG odbyło się spotkanie noworoczne członków Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii połączone z konkursem kulinarnym. Do Poznania przyjechała liczna grupa kucharzy i szefów kuchni reprezentująca Zamość i Biłgoraj, jak również członkowie stowarzyszenia z Warszawy, Szczecinka i Poznania. Walne zgromadzenie poprowadziła Vice Prezes ds. hotelarstwa dr Ewa Mucha Szajek. Po powitaniu gości i przeanalizowaniu dotychczasowej działalności stowarzyszenia, Vice Prezes zapowiedziała przedstawienie pomysłów, które będą w najbliższym czasie realizowane w ramach stowarzyszenia.

Jako pierwszy został zaprezentowany pomysł stworzenia projektu ustawy, którego skutkiem prawnym byłoby dołączenie zawodu szefa kuchni do grupy wolnych zawodów. Z inicjatywą wyszli studenci WSHiG. Następnie nawiązała się dyskusja dotycząca potrzeby przemyślenia, a docelowo określenia wymogów (wykształcanie, długość i miejsce odbywanej praktyki), które pozwalałyby zostać mianowanym szefem kuchni. Projekt znalazł poparcie wśród zgromadzonych uczestników. Po głosowaniu głos zabrał Prezes stowarzyszenia dr Roman Dawid Tauber i zaoferował swoje wsparcie przy pracy nad nim.

Kolejnym tematem było wydanie książki, w której znajdą się przepisy uczestników kulinarnego konkursu świątecznego, odbywającego się w tym samym dniu, oraz członków stowarzyszenia. Słowo wstępne do książki zgodziła się napisać znana krytyk i autorka wielu książek kucharskich – Hanna Szymanderska. Zainteresowani członkowie z chęcią zgodzili się na nadesłanie przepisów do końca lutego.

Następnie w ramach współpracy z WACS-em – Światowym Stowarzyszeniem Szefów Kuchni zapowiedziano realizację programu “Train the Trainer” czyli “Szkolenie instruktorów kulinarnych”. Ideą tego WACS-owskiego programu jest przekazywanie wiedzy kulinarnej przez wybitnego szefa kuchni oraz charyzmatycznego szkoleniowca w kraju, do którego został zaproszony. Przez okres 2-3 tygodni organizowane będą warsztaty oraz wykłady dla studentów, szefów kuchni oraz instruktorów kulinarnych. Następnie Prezes stowarzyszenia Roman Dawid Tauber przedstawił czym jest WACS i zapowiedział ściślejszą współpracę ze Światowym Stowarzyszeniem Szefów Kuchni. Projekt zaproszenia wybitnego kucharza znalazł poparcie wśród członków stowarzyszenia.

Dalej przedyskutowano możliwość rozwijania działalności charytatywnej w ramach stowarzyszenia – zaproponowano zorganizowanie bankietu w Zamościu, z którego dochód można by przeznaczyć na hospicjum.

Ostatnim punktem programu spotkania było zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest rozpoznanie potrzeb pracodawców dotyczących sylwetki pracownika. Projekt został przegłosowany przez uczestników walnego zgromadzenia.

Po przedstawieniu merytorycznego programu uczestnicy spotkania udali się na bankiet.’

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533