Biuro Karier

Pomagamy studentom i absolwentom Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w poszukiwaniu pracy oraz podejmowaniu decyzji, dotyczących rozwoju zawodowego. Głównym celem Biura Karier jest pogłębianie wiedzy studentów i absolwentów na temat realiów rynku pracy oraz mobilizowanie ich w aktywnym i efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia odpowiadającego ich kompetencjom i marzeniom.

Celem istnienia naszego biura są przede wszystkim działania doradcze i szkoleniowe – szkolenia i seminaria dla studentów, szkolenia otwarte jak również wpisane w program studiów, poradnictwo indywidualne, testy psychologiczne, rozmowy doradcze, pomoc w przygotowaniu się do kontaktów z pracodawcą. To również nawiązywanie ścisłych kontaktów z pracodawcami, organizowanie prezentacji firm na naszej uczelni, targów pracy i rekrutacji dla firm, które się do nas zgłoszą.

Z pomocy naszego biura korzystać mogą studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy oraz pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne miejsce pracy.

Zapraszamy studentów i absolwentów WSHiG do korzystania ze wsparcia naszego biura karier w zakresie doradztwa zawodowego oraz informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy. Pomagamy również pracodawcom w znalezieniu najlepszych kandydatów na dane miejsce pracy. Aktualne oferty pracy są udostępniane zainteresowanym na tablicy ogłoszeń.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533