Plany zajęć

Plany zajęć na semestr letni 2020/2021 
Aktualizacja planów 17.03.2021 !!!

DZIENNE

I rok
HG
I HG I 1 (plan)
I HG II 2 (plan)
I HG II 3 (plan)
Nabór zimowy
I HG III (I S) (plan)
JOT
I JOT 1 (I S)(plan)
ZM
I ZM I 1 (plan)
I ZM II 2 (plan)
I ZM II 3 (plan)
I ZM III (plan)
II rok
HG
II HG I 1 (plan)
II HG II 2 (plan)
II HG II 3 (plan)
II HG II 4 (plan)
Nabór zimowy
II HG III (III S) (plan)
JOT
II JOT 1 (plan)
ZM
II ZM 1 (plan)
II ZM 2 (plan)
II ZM 3 (plan)
II ZM 4 (plan)
II ZM III (III S)(plan)
III rok
HG
III HG I 1 (plan)
III HG II 2 (plan)
III HG II 3 (plan)
III HG II 4 (plan)
Nabór zimowy
III HG III (plan)
 JOT
III JOT  (plan)
ZM
III ZM 1 (plan)
III ZM 2 (plan)
 III ZM 3 (plan
III ZM 4 (plan)
 III ZM 5 (plan
III ZM 6 (plan)
III ZM III (V S)(plan)
I SUM
HG
IV HG 1 (plan)
IV HG III (plan)
 JOT
IV JOT (plan)
ZM
IV ZM 1 (plan)
IV ZM 2 (plan)
IV ZM III (I S)(plan)
II SUM
HG
V HG 1 (plan)
JOT
V JOT (plan)
ZM
V ZM 1 (plan)
V ZM 2 (plan)

ZAOCZNE

UWAGA AKTUALIZACJA PLANU DLA STUDENTÓW ZAOCZNYCH W DNIU 18.02.2021 r.
PLAN DLA STUDENTÓW ZAOCZNYCH NA SEMESTR LETNI 2020/2021 

I rok
HG
I HG Z (plan: sobota, niedziela)
  ZM
I ZM Z (plan: sobota, niedziela)
II rok
HG
II HG Z (plan: sobota, niedziela)
  ZM
II ZM Z (plan: sobota, niedziela)
III rok
HG
III HG Z (plan: sobota, niedziela)
  ZM
III ZM Z (plan: sobota, niedziela)
I SUM
HG
V HG Z (plan: sobota, niedziela)
  ZM
V ZM Z (plan: sobota, niedziela)

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533