aby przekazać pracę do archiwum

Prosimy o składanie prac dyplomowych na płytach CD w kopercie papierowej (125×125 mm) z wydrukowaną pomniejszoną (50%) stroną tytułową zaopatrzoną w podpis promotora, naklejoną lub włożoną do koperty. Praca powinna być zapisana w programie Microsoft Word (doc,docx) lub PDF (wersja do edycji) w wersji nie nowszej niż 2003.

Płytę z pracą dyplomową należy złożyć w Bibliotece WSHiG na dwa tygodnie przed ustalonym terminem obrony.

PŁYTA Z PRACĄ LICENCJACKĄ LUB MAGISTERSKĄ ODDAWANA DO BIBLIOTEKI POWINNA BYĆ IDENTYCZNA Z WERSJĄ PAPIEROWĄ PRACY tzn. POWINNA ZAWIERAĆ:
1.STRONĘ TYTUŁOWĄ
2.JEDNOLITY TEKST PRACY
3.STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM
4.SUMMARY W JĘZYKU ANGIELSKIM
5.OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI PRACY PODPISANE PRZEZ STUDENTA,ZESKANOWANE I DOŁĄCZONE(MOŻE BYĆ W OSOBNYM PLIKU)!!!

Strona tytułowa powinna zawierać:

  • pełną nazwę Uczelni
  • kierunek studiów
  • imię i nazwisko autora pracy
  • tytuł pracy
  • rodzaj pracy (licencjacka/magisterska)
  • nazwisko promotora
  • nazwę katedry
  • miejsce i datę

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533